نحوه مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه در نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت

برگزاری جلسه نصب و راه اندازی نرم افزار حقوق و دستمزد در شهرداری رازمیان
1396/03/22
برگزاری جلسه امکانات نرم افزار املاک و ممیزی در شهرداری خرمدشت
1396/03/22

 این نرم افزار به منظوره مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه طراحی گردیده تا عملیات حساب هزینه ها و درآمد جایگاه و سایر موارد مدیریتی را انجام دهد.

برخی از امکانات دیگر نرم افزار جایگاه سوخت عبارتند از:

  • مدیریت کامل در خصوص جایگاه سوخت پمپ بنزین.گازوئیل.cng
  • دریافت تفاوت شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ
  • امکان گزارش گیری از ریز کاکرد تلمبه ها در هر شیفت
  • دریافت موجودی هر فرآورده
  • تهیه گزارشات مختلف از قسمت های مختلف نرم افزار
  • قابلیت تعریف  تلمبه ها و تعداد مخازن
  • قابلیت تعریف  تلمبه چی ها
  • ثبت فیشهای واریزی به حساب بانک
  • قابلیت تعریف قیمتهای پایه سوخت  
  • قابلیت تعریف شیفتهای کاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.