عملکرد و معرفی برخی از ویژگیهای نرم افزارمصوبات شورا
1396/08/29
محاسبه فرمول حق اولاد کارمندی برای هر نفراز پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/08/29
استقرار نرم افزار در آمد در شهرداری شهر رزن استان همدان
طی صحبت هایی که با مسوول در آمد شهرداری رزن انجام شد، نرم افزار جامع در آمد توسط کارشناسان شرکت در  آن شهرداری  دمو شد.و نهایتا نصب و راه اندازی نرم افزار در آمد در شهرداری شهر رزن استان همدان  انجام شد.
این نرم افزار برا ی واحد درآمد سازمانهای شهرداری ، آتش نشانی، تاکسیرانی، اتوبوسرانی و ….. طراحی شده است . این نرم افزار کنترل دقیق روی فرآینددرآمدی سازمان ها، براساس منابع و کدهای درآمدی تعریف شده در بودجه را دارد، بطوریکه در هرلحظه میتوان مقادیر وصولی در آیتم درآمدی بودجه رادید یا با سالهای قبل مقایسه نمود و همزمان رشد وصولی یا کاهش آنرا نسبت به پیش بینی آن پی برد. لذا ابزاری بسیار جامع جهت تصمیم گیری مدیران ارشد سازمانی در هرمقطع زمانی است .آغاز فرآیند دراین سیستم صدور فیش روی کدهای درآمدی مختلف برای سازمانها می باشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.