نگارش نرم افزار اسکن مدارک و بایگانی الکترونیکی
1395/08/01
نگارش نرم افزار حسابداری ویژه کانون کارشناسان رسمی دادگستری
1395/08/01

با استفاده از این این سامانه ، هم تمامی افرادی که نیاز به کارشناسی در یک زمینه خاص را دارند می توانند اطلاعات تمامی کارشناسان را با استفاده از فیلترگذاری بدست آورند و هم کارشناسان ارتباط مستقیم با کانون برقرار نمایند. این سامانه با استفاده از اطلاعات نرم افزار جامع کانون کارشناسان بروز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.