گزارشات مقایسه ای در آمد در نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

امکان تعریف انواع جلسات و کمیته های مختلف در نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه
1396/06/19
عملکرد نرم افزار در آمد در سازمانهای شهرداری و حمل و نقل(تاکسیرانی،اتوبوسرانی)و آتشنشانی ها
1396/06/19

گزارشات مقایسه ای در آمد در نرمافزار درآمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

در این گزارش امکان مقایسه در آمد دوسال براساس کد های درآمدی وجود دارد انواع حالتهای دریافت گزارش از مزایای این فرم میباشد مدیریت  ویا شهردارمیتواند با دریافت این گزارش به بررسی درآمد دوسال متفاوت گردد از انواع حالتهای گزارش گیری میتوان گزارش براساس بازه تاریخی،گزارش براساس شماره حساب،گزارش براساس ناحیه شهری،نام محاسب درآمد ،گزارش براساس وضعیت وصولی اشاره نمود.دریافت گزارش به صورت چاپ لیستی و چاپ نموداری نیز اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.