ضوابط نحوه ارتقای حقوق ومزایا کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل
1396/06/28
نحوه ارتقای رتبه شغلی کارمندان در شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/06/28

ضوابط نحوه ارتقای حقوق ومزایا کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل:

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در

جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و

سرمایه انسانی رییس جمهور)ارتقا می یابد:

٧ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای یا همتراز می باشد،

به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ١٢ ارتقاء

می یابند.

٨ پزشکان متخصص و ھمچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای

یا ھمتراز می باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی (ph.D) تخصصی

یک طبقه و حداکثر تا طبقه ١٣ ارتقاء می یابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *