ضوابط نحوه ارتقای کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل

فرمول محاسبه اضافه کاری عادی (یک ساعت)پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/06/28
آموزش ضمن خدمت کارمندان،اختیاری شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/06/28

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل:

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در

جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و

سرمایه انسانی رییس جمهور)ارتقا می یابد:

١ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای

هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۵ ارتقاء می یابند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.