فرمول محاسبه ماموریت کاری برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/06/28
ضوابط نحوه ارتقای کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل
1396/06/28

فرمول محاسبه حق ایثارگری کارگری برای پرسنل کارگری شهرداری ها و سازمانهای وابسته: 100/ 25 * حداقل حقوق کارگری ماهیانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.