فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه تفاوت تطبیق برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/07/02
اصلاح ‌آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات‌بعدی آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/07/02

فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

 

فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن :   78  *  حداقل حقوق اعلامی کارمندی /100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.