فرمول ونحوه محاسبه افزایش سنواتی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/07/01
فرمول محاسبه تفاوت تطبیق برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/07/01

فرمول محاسبه گروه تشویقی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته:

  • گروه تشویقی : تفاوت تطبیق گروه واقعی * تفاوت تطبیق گروه تشویقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.