17 اسفند 1392,
 خاموش
نرم افزار مصوبات شورا برای ثبت نامه های وارده و صادره ، به شورای شهر تعریف شده است . این نرم افزار در حقیقت نوعی نرم افزار دبیرخانه بوده با این تفاوت که خاص شوراها است ، بطوریکه سعی شده با فرآیند کاردرشوراها سازگار باشد .

امکانات نرم افزار
• امکان تعریف کارتابل
• امکان تعریف انواع جلسات و کمیته های مختلف
• ثبت نامه های وارده و ارجاع آن به قسمتهای دیگر به صورت دستی و اتوماتیک
• ثبت تمام نامه های صادره به دستگاههای مختلف
• امکان ثبت نامه های وارده و صادره با شماره اندیکاتور اتوماتیک
• نمایش عملکرد شوراها در کمیته های مختلف بصورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه
• گزارشگیری مصوبات شورا به تفکیک نوع مصوبه
• کلیه اطلاعات ورودی بصورت پارامتری بوده که این موضوع باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشها می شود.