حقوق و قوانین شرکت نرم افزاری راهبر رایان ماد

در استفاده از خدمات وب سایت نمونه که از این به بعد سایت  نامیده می شود شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. این سند و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات (که در ادامه تعریف خواهد شد) که بین سایت  و کاربر وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین سایت  و کاربر است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد. این سند بر هر قرارداد دیگری (چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

سایت  حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات ” که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع کاربر خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت به صورت قانونی شامل حال کاربر خواهد شد و این کاملا به عهده کاربر است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

ارسال فرم عضویت از طرف کاربر و نیز استفاده از خدمات وب سایت از طرف کاربر، به معنی پذیرش این سند از طرف کاربر است و پیروی از آن شامل حال کاربر خواهد شد. کاربر تضمین می کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

 :خدمات وب سایت تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به کاربر عرضه می شود

: خدمت وب سایت شامل موارد زیر است

    ارائه انواع سایت ی برنامه نویسی

    ارائه انواع مختلف محصولات آموزشی

    انجام انواع سایت ی نرم افزاری

    ارائه آموزشهای مرتبط با سیاست کاری سایت

    اطلاعات رایگان تحت وب در دسته بندی های مختلف

    ارائه تبلیغات

    استفاده از خدمات وب سایت

  1. .کاربر موافق است که با ارسال فرم ، تضمین می کند که اطلاعات ارسالی صحیح، دقیق و کامل است

2.هر کاربر در هنگام پر کردن فرم عضویت یک گذر واژه (password) برای شناسه ی خود تعیین می کند تا امنیت دسترسی به شناسه برای کاربر تأمین شود. کاربر امکان تغییر گذر واژه را داراست و شخصاً مسئول نگهداری و آشکار نشدن آن می باشد. در صورت گم کردن یا فراموشی گذرواژه کاربر نیاز به گذرواژه جدیدی دارد.

3.کاربر موافق است که در استفاده از خدمات سایت  ، قوانین مربوطه (شامل قوانین کشوری) را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افترا آمیز و خلاف خط مشی وب سایت، استفاده نکند.

4.کاربر می پذیرد و موافق است که سایت  تنها مرجع تشخیص آن است که کاربر مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. کاربر تضمین می کند و متعهد می شود که حقوق لازم برای استفاده از خدمات سایت  را دارا است و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

5.مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی شامل حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری .

6.انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی.

7.ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.

8.حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افترا آمیز، بد گویانه، تهدید کننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.

9.حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژاد پرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگ ها و ادیان.

10.حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنایی شود و مسئولیت های مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند.

11.به علاوه کاربر تضمین می کند که عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و در هیچ فعالیت تروریستی شرکت نداشته است.

12.کاربر موافق است که سایت  و هر شخص ثالث مرتبط با وب سایت سایت  (شامل نمایندگان فروش، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، زیرمجموعه ها و شرکت های تابعه سایت ) از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو، که ناشی از نقض مفاد این سند ازطرف کاربر است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

13.کاربر باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هر گونه صدمه به سیستم های وب سایت شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. سایت  این حق را برای خود محفوظ می دارد تا بنا به صلاح دید خود برنامه های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.

14.استفاده کاربر از وب سایت با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده آن ها صورت می گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد، کاربر موافق است که مفاد این سند ارجح است.

    سوء استفاده و نقض عهد کاربر

1.هرگونه سوء استفاده کاربر به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد. تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده کاربر است در صلاحیت سایت  است.

2.کاربر می فهمد و می پذیرد که شرکت هرگز ارسال انبوه نامه های الکترونیکی یا پیام های تبلیغاتی در شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و باعث نقض این سند خواهد شد و متعاقب آن سایت  کلیه خدمات کاربر را قطع خواهد کرد.

3.در صورت سوء استفاده کاربر، سایت  ممکن است به صلاح دید خود، معیارهای انضباطی خاصی، نظیر دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری و کلیه خدمات وب سایت به کاربر را به اجرا درآورد.

4.سایت  این حق را برای خود محفوظ می دارد و کاربر نیز بر آن رضایت دارد که سایت  بر خدمات عرضه شده خود، و محتویات وب سایت کاربر برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند کاربر درک می کند که سایت  نظارت برارتباطات، فعالیت ها و محتویات وب سایت کاربر را به عنوان رویه عمومی انجام نمی دهد و سایت  داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب می نماید.

5.کاربر می پذیرد که فعالیت کاربر ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده تلقی گردد. یک کاربر که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می تواند از سایت  درخواست تجدید نظر کند. تعیین این که آیا فعالیت، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت سایت  می باشد. همچنین کاربر موافق است که سایت  (شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها و شرکت های تابعه) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت کاربر سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

6.کاربر موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف کاربر، سایر کاربران و هرکس دیگری که از خدمات سایت  استفاده می کند و یا به نحوی مرتبط با سایت  است، که مفاد این سند را مخدوش می کند را به سایت  گزارش دهد. اگر کاربر در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، مردد است، باید در این مورد سایت  را مطلع سازد تا سایت  آن را تعیین کند. تعیین این که آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، تنها در صلاحیت سایت  می باشد.

7.کاربر می پذیرد و موافق است که هرگونه نقض مفاد این سند ممکن است پیگرد قانونی یا جنایی بعدی داشته باشد.

    قطع

1.کاربر می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر سایت  متوجه شود، که کاربر به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، سایت  این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون اطلاع قبلی، خدمات کاربر را قطع کند. در این صورت، سایت  هیچ گونه دِینی نخواهد داشت و کاربر نیز اقرار می کند که هیچ گونه ادعایی در برابر سایت  برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف کاربر، نداشته باشد.

2.در صورت ورشکستگی کاربر، سایت  ممکن است، خدمات خود به کاربر را با ا طلاع یا بدون اطلاع قبلی قطع کند و کاربر موافق است سایت  در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.

    محدودیت دِین

برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی سایت  (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، زیرمجموعه ها و شرکت های تابعه) و هر شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات وب سایت دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی حتی اگر آن صدمه محتمل از وب سایت باشد، ندارد.

    سلب مسئولیت

1.به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگری، که به وسیله سایت  و کارمندان آن، داده شود، هیچ گونه تضمینی به وجود نخواهد آورد و اعتماد کاربر به چنین اطلاعاتی یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود کاربر انجام می شود و سایت  به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.

2.کاربر موافق است که سایت  ممکن است خدمات خود را به هر نحوی، بدون هیچ گونه محدودیت، متوقف کند، ارتقا دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد. کاربر درک می کند و می پذیرد و موافق است که تغییرات ذکرشده در خدمات سایت  ، ممکن است، محتویات و برنامه های کاربردی شخصی شده کاربر را تحت تأثیر قراردهد. سایت  هیچ گونه تضمینی از هر نوع، درمورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامه های شخصی شده کاربر، نمی دهد. کاربر هم چنین می پذیرد و موافق است که تنها خود مسئول محتویات و برنامه های شخصی شده خود یا همه ی اطلاعات کاربر و تأمین بیمه لازم برای تجهیزات کاربر است و سایت  دراین زمینه هیچ گونه مسئولیت یا دِینی ندارد.

3.خدمات، اطلاعات و داده هایی که در وب سایت ارائه می گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می شوند. سایت  صریحاً هر گونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می کند.

    سایت  دِینی برای موارد زیر ندارد

1.هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل سایت .

2.هر گونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده.

3.هر تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت.

4.سایت  هیچ گونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وب سایت یا این که این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمی دهد. شرکت هیچ گونه تضمین و تعهدی درمورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند یا این که کاستی ها قابل اصلاح باشند، نمی دهد.

    پرداخت

  1. 1. با توجه به نوع فروش محصولات ( دانلود در ازای پرداخت ) پس از پرداخت هیچ گونه وجهی قابل استرداد نیست .

  1. 2. برای پرداخت جهت نمایش تبلیغات نیاز است که کاربر با سایت که در صفحه ی تبلیغات ذکر شده است، تماس بگیرد.

3.توجه کنید که تبلیغات در سایت  به صورت اعتباری است و هنگامی که اعتبار کاربر رو به پایان باشد، سایت  یک پست الکترونیک را در جهت آگاهی برای کاربر می فرستد تا جهت شارژ اعتبار خود و پرداخت دوباره اقدام نماید.

  1. 4. قیمت تمامی کالاها در سایت به صورت دقیق است و به صورت روزانه بروز رسانی می شود

  1. 5. درصورتی که در عملیات پرداخت وجه مشکلی بوجود آید و وجه مورد نظر به حساب سایت انتقال نیافته باشد کاربر ملزم به پیگیری آن در بانک مربوطه می باشد و سایت در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد

  1. 6. کاربر موظف است مبلغ کل کالا سفارش داده شده در سایت را هنگام پرداخت در سایت بانک بررسی کند و در صورت مغایرت از پرداخت آن خوداری کند و موضوع را با سایت در میان گذارد

    انصراف

1.اگر کاربر بنا به هر علتی دچار مشکل شغلی شده باشد و برای مدتی نخواهد تبلیغات خود را در سایت  داشته باشد، می تواند اعتبار خود را برای یک بازه ی زمانی ذخیره کند و پس از رفع مشکل درخواست نمایش تبلیغ خود را در سایت  بدهد.

2.کاربر برای انصراف از تبلیغات در سایت  باید با ما تماس بگیرد.

    حقوق معنوی

1.کاربر نباید بدون اجازه کتبی سایت  ، همه یا بخشی از محتویات وب سایت سایت  را کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.

2.کاربر نباید بدون اجازه کتبی سایت  ، نشان تجاری سایت  ، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به سایت  تعلق دارد را، استفاده نماید.

3.کاربر نباید به هر نحوی، رابطه کاربر با سایت  را به صورت نادرست جلوه دهد و تلاش کند، خود را در جایگاه سایت  جا بزند.

    حریم شخصی کاربر

مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، سایت  همه اطلاعات و داده های کاربر را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. کاربر درک می کند، می پذیرد و موافق است که در موارد اضطراری شامل حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، سایت  ممکن است اطلاعات کاربر را در اختیار آن نهاد بگذارد.

    حداقل سن

1.کاربر اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، 18 سال سن دارد.

2.کاربر درک می کند و می پذیرد که هر شخص که کمتر از 18 سال دارد (صغیر) باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند کاربر شود.

3.والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسئول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود.

4.هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از 18 سال (صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین سایت  و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که سایت  از هرگونه دِین و مسئولیتی به هر نحو از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات سایت  باشد، مبری است.

    قانون حاکم

هر قرارداد و موافقت نامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات سایت  بین کاربر و سایت  ، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. کاربر موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین کاربر و سایت  در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و کاربر رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخش های قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

    موارد غیر منتظره

کاربر درک می کند و می پذیرد و موافق است که سایت  در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات سایت  ، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل سایت  ، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی ( یا همان “فورس ماژور”) باشد، مسئولیتی ندارد. سایت  برای کاهش و سبک کردن تأثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و هم چنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداخت هایی که سررسید آن ها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.

    صلاح دید قانونی

کاربر اقرار و تضمین می کند که این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا این که از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.