شرکت راهبر رایان ماد :                                   قزوین،شهرصنعتی الوند،بلوار فارابی،فارابی 1

 تلفن و فکس :                          32226168-32229629              تلفن همراه : 09193845712

 وب سایت :                                                      madsoft.ir

    Instagram :                                                          rahbarrayanmad