با توجه به تغییر و تحولات در تکنولوژیها و تاثیر آنها در روند کار سازمانها ، حرکت بسوی حذف بروکراسیهای اداری ، یکی از الزامات سازمانهای دولتی و خصوصی شده است . لذا نیاز به سامانه های هوشمند جهت طراحی فرآیندها با توانایی بررسی و پاسخ دهی به ارباب رجوع احساس می گردد. بنابراین طراحی سامانه ای که درعین سادگی بیشترین و سریع ترین کارایی را داشته باشد موجب رقابت بین شرکتهای تولید نرم افزار خواهد بود. ارباب رجوع می بایست کمترین میزان مراجعه به سازمان حتی سامانه راداشته و با کمترین امکانات بتواند جوابیه درخواست خود را دریافت نماید و درصورت مراجعه به سازمان نیازی به مراجعه به واحدهای سازمان را نداشته و پاسخ درخواست خود را دریافت کند. شرکت راهبررایان ماد با مد نظر قرار دادن این موارد و استاندارد تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ، همچنین با بهره گیری از تیم طراحی حرفه ای نرم افزار، اقدام به طراحی و تولید سامانه میز خدمت الکترونیکی نموده است. این سامانه یک BPMS تمام عیار میباشد.

 

سامانه شامل سه بخش در ارتباط با هم میباشد:

         1- بخش مربوط به شهروندان

         2- بخش مربوط به راهبر سیستم

         3- بخش مربوط به پرسنل سازمان

 • دسترسی به کلیه خدمات ارباب رجوع تنها از طریق یک سامانه
 • ثبت درخواست خدمت ارباب رجوع
 • بخش فرمساز
 • تعریف خدمت
 • ارایه گزارشات
 • تعریف چارت سازمانی
 • پنل مدیریت
 • پنل پیام
 • تنظیمات سامانه
 • نقشه
 • گوشی همراه

حداقل مشخصات مورد نیاز:

Ip Static

Firewall

Internal Network 1Gbps

External Network 4Mbps

سرور

Cpu 4Core

Ram 8Gb

Hdd 300Gb

#Network Adapter 2

Raid Controller 5

 Windows Server UP 2008 R2

Sql Server Up 2008 R2

بخشی از بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص میز خدمت

        به استناد بند ٢ ماده ١٨ و در اجرای ماده ١٧ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» و به منظور ارایه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقای رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی، «دستورالعمل میزخدمت» ابلاغ شد. دستگاه های اجرایی و استانداری ها مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور و آموزش متصدیان میزخدمت اقدام کرده و نماینده تام الاختیار خود را حداکثر طی مدت یک ماه از ابلاغ، به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی کنند.

         براساس این آیین نامه و به منظور کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع، دستگاه ها باید نسبت به استقرار میزخدمت در قالب میزخدمت الکترونیکی حداکثر طی مدت یک سال و میزخدمت حضوری حداکثر طی مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل اقدام کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان 

محصولات مرتبط با سامانه میز خدمت الکترونیک