سامانه های میز خدمت

سامانه میز خدمت ، مطابق دستور العمل سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال 1396، جهت تسهیل در خدمت رسانی و برون سپاری سازمانها ، طراحی و توسعه داده شد. از مزیتهای این سیستم ، تایید شده ی ادارات کل مدیریت برنامه ریزی براساس استاندارد سازمان اداری و استخدامی کشور است. این سیستم یک BPMS بومی است که توسط کارشناسان شرکت طراحی و توسعه داده شده است.

نرم افزار های شهرداری ها

نرم افزار های شهرداری ها

شرکت راهبررایان ماد ازسال 1391 ، با بهره گیری از کارشناسان شهرداریها ، اقدام به تولید نرم افزارهای تخصصی مالی و اداری برای شهرداریها نمود، که حاصل این تلاش تولید مجموعه ی کامل ده نرم افزار برای شهرداریها و سازمانهای اتوبوسرانی و آتش نشانی بوده است . اکنون نیز باتوجه به تغییر ضوابط بودجه نویسی و تغییر ضوابط درآمدی و هزینه ای شهرداریها و امورکارگزینی ، کلیه نرم افزارها به روز شده و درحال خدمات دهی است.

اتوماسیون اداری و منابع انسانی

نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری ماد بر بستر وب مکاتبات اداری توسعه یافته و ابزارهایی برای مدیریت فایل‌ها، مدیریت جلسات و مدیریت کارها را فراهم می‌کند. نرم‌افزارهای منابع انسانی تمامی امور مرتبط با کارکنان سازمان از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه با همه ی فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کنند.

نرم افزار های مالی و حسابداری

نرم افزارهای مالی و حسابداری

نرم‌افزارهای مالی ماد، سیستمهای عملیاتی کارآمد با ابزاری کافی جهت ارایه راهکارهای مالی متناسب با ساختار قانونی سازمان‌های دولتی،شهرداریها و ابزارهایی برای پوشش فرآیندهای مالی شرکت‌ها نیز فراهم نموده است.

کانون کارشناسان دادگستری

سامانه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری

این سامانه ، شامل مجموعه نرم افزارهایی است که مدیریت فرآیندهای کانون را تسهیل و دقیق میکند ، این نرم افزارها شامل نرم افزار نوبت دهی ، حقوق و دستمزد ، حسابداری ، اتوماسیون اداری، سامانه های اطلاع رسانی و رفاهی ، تمدیدپروانه و بایگانی الکترونیک و بسیاری قابلیتهای دیگر که امکان خدمت دهی کانونهارا ازطریق وب به کارشناسان میسر می سازد.

سامانه سازمان ها

سامانه های سازمانها

سامانه های سازمانی ، ابزاریست برای مدیریت متمرکزسازمانی ، جهت کنترل فرآیندها وگردش کارها ، نظارت برعملکرد پرسنل ، طراحی و توسعه داده شده است.

مدیریت جایگاه سوخت

سامانه های جایگاه سوخت

سامانه ی جایگاه سوخت ، جهت مدیریت یکپارچه جایگاههای سوخت مربوط به سوخت های CNG ، بنزین ، گازوئیل طراحی گردیده و با ابزارهای گزارشگیری موجود در سامانه مدیریت ، امکان بررسی روند کار در جایگاه ها میسر است. در این سامانه سعی نموده ایم گزارشهای تحلیلی و آماری مناسب جهت بهره برداری جایگاهداران عزیز مورد استفاده قرارگیرد.