سامانه احکام کارگزینی

صدور احکام در واحدهای مدیریت منابع انسانی نقش محوری و حساس را ایفا می نماید. صدور احکام بر اساس قوانین پیچیده استخدامی که در طول سال تغییر می‌کنند و اجرای قوانین، بخشنامه­ ها و نظام­های جدید صدور احکام، تهیه انواع گزارش ­ها و آمارهای پرسنلی استفاده از نرم افزار کارگزینی حرفه­ ای را طلب می­نماید.

این نرم افزار مرجع تعریف و نگهداری اطلاعات پرسنلی در سازمان می باشد و به روز بودن، انعطاف در طراحی و پیاده ­سازی قوانین کارگزینی و فرمول ­های محاسباتی و سهولت کاربری این نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است.

          – مشاهده مشخصات پرسنلی و استخدامی

          – مشاهده فیش حقوقی سال و ماه جاری

          – مشاهده فیش به تفکیک سال و ماه

          – مشاهده لیست احکام کارگزینی

          – مشاهده آخرین حکم کارگزینی

          – دانلود حکم کارگزینی