نرم افزار نوبت دهی

خلاصه ویژگی
در کانون کارشناسان دادگستری انتخاب کارشناسان براساس موقعیت آن در صف نوبت دهی صورت می گیرد و بر اساس امتیازات کسب شده و میزان حساب کاربری (ارزش ریالی) پرونده ای را که دادگستری به کانون ارجاع نموده دریافت می کند در نرم افزار نوبت دهی قابلیت انتخاب کارشناسان بر اساس این ساز و کار به صورت اتوماتیک وجود دارد.
امکانات

1-برخی امکانات نرم افزار نوبت دهی کارشناسان

2- ثبت مشخصات کارشناسان کانون

3-ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون

4- ثبت و محاسبه میزان امتیازات بر اساس صلاحیت ها ارزیابی هیات رییسه تالیف کتاب و سایر عوامل تاثیر گذار بر جمع امتیازات کارشناسان

5-محاسبه میزان ارزش ریالی کارشناسان

6- ارجاع پرونده به کارشناسان بر اساس ارزش ریال و میزان امتیازات کارشناسان به صورت اتوماتیک و دستی

7-مدیریت کاربران نرم افزار و صدور سطح دسترسی آن ها

8-امکان log گیری از کاربران

9- امکان پشتیبان گیری از نرم افزار و بازگردانی آن

10-گزارش گیری از کلیه اطلاعات کارشناسان

11-گزارش گیری از اطلاعات پرونده ها در کانون

12-نمایش ریز امتیازات کارشناسان کانون

13-تهیه گزارشات متنوع بر اساس صلاحیتهای کارشناسان,تالیف,مرخصی,تخلفات,تمدید, پروانه ,سابقه ارگان, حضور در هیئت مدیره به دو صورت جمعی و تک کارشناس

تصویر