نرم افزار آتش نشانی

این نرم افزار برای مدیریت سازمان آتش نشانی طراحی شده و کلیه حوادث و وقایع صورت گرفته را ثبت نموده و این امکان را میسر می سازد که سازمان آتش نشانی کلیه اطلاعات لازم را در سیستم خود نگهداری نموده و در زمان وقوع حادثه با داشتن نقشه منطقه مورد پوشش سازمان آتش نشانی مربوطه، محل وقوع حوادث را مشاهده و نرم افزار کوتاهترین مسیر را به آتش نشان برای بالا برن سرعت عمل نشان می دهد. برخی از امکانات نرم افزار بشرح زیر می باشد.

امکانات نرم افزار
• ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل آتش نشان به طور کامل
• ورود اطلاعات حوادث به صورت جامع و گزارش گیری تفضیلی از آن
• فرم ورود آزمایشات انجام شده کارکنان به طور کامل
• فرم ورود تصرف به صورت کامل گزارش گیری
• تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی به صورت دستی واتوماتیک
• امکان داشتن نقشه شهر مورد نظر و دسترسی به اطلاعات جزء به جزء نقشه
• نمایش کوتاهترین مسیر وقوع حادثه به آتش نشان
• فرم ایجاد سطح دسترسی برای کاربران در نرم افزار جهت بالا بردن امنیت نرم افزار
• بخش گزارش گیری های پیشرفته از بخش های مختلف
• امکان ایجاد برنامه به صورت شبکه و مدیریت آن توسط مدیر (شامل ایجاد کاربر، حذف کاربر، تعیین میزان دسترسی کاربران و ….)
• دارای بخش جستجوی پیشرفته برای هر فرم
• دارای ظاهری زیبا و کاربر پسند نرم افزار