حقوق و دستمزو سازمانی

      این برنامه برای محاسبه کارکرد کارکنان طراحی شده و در واحد حسابداری ادارات، سازمان ها و شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد.این نرم افزار از امکاناتی بالایی برخوردار است به طوری که با استفاده از آن به راحتی می توان حقوق کارکنان کارمندی و کارگری (ازقبیل کارمند قراردادی، پیمانی ، رسمی و کارگر قراردادی، شرکتی، رسمی) را محاسبه کرد و فیش آن را چاپ نمود در این نرم افزار اطلاعات پایه یک بار وارد شده و در هنگام زدن فیش، برنامه از آن اطلاعات استفاده کرده و حقوق را محاسبه می کند. از دیگر ویژگی های برنامه حقوق و دستمزد تشخیص هوشمند پرسنل در محاسبه حقوق و مزایا است . ضمنا برنامه کلیه خروجیهای دیسکتی برای بانکها، اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق و سایر خروجیها را امکان پذیر می سازد.مهمترین قابلیت این نرم افزار ورود اطلاعات پرسنلی چندین اداره و شرکت بصورت همزمان در یک نرم افزار و گزارشگیری متفاوت از آنها می باشد.

 

امکانات نرم افزار

• ورود اطلاعات پرسنلی با تمامی آیتمهای پیش بینی شده سازمانها و شرکتها
• ورود اطلاعات حقوقی با تمامی آیتمهای منطبق با اداره کار و وزارت کشور
• امکان ایجاد چندین کارگاه با تعداد نا محدود ردیف پیمان مختلف
• امکان ایجاد نامحدود کارکنان در کارگاههای مختلف
• پوشش انواع استخدامی ها مانند : وزارت کارمندی، کارمند رسمی، قرارداد کارگری، روزمزد کارگری، کارمند پیمانی و …..
• محاسبه و پوشش انواع بیمه ، تامین اجتماعی ، صندوق تعاون ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر
• تشخیص پرسنل از جهت نوع استخدام و اعمال آن در محاسبات کارکرد و کسورات و مزایا
(براساس ضوابط استخدام ، جانبازی)
• ذخیره اطلاعات بصورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات نیز می شود
• تعریف ثابتهای حقوق : سقف بیمه و جداول مالیاتی( برای هر ماه از سال نیز قابل تغییر می باشد)
• امکان انتقال کارکرد از ماه قبل به ماه جدید (باعث سرعت بخشیدن در محاسبه حقوق و دستمزد ماههای جدید)
• امکان ایجاد لیست مسکن، عیدی، مساعده، کارانه، فوق العاده جذب و تهیه دیسکتها و گزارشهای مختلف به تفکیک هرکدام از آنها
• امکان حرکت بین ماههای گذشته و گزارشگیریهای مجدد از آن
• تهیه دیسکت دارایی بدون نیاز به برنامه اداره مالیات
• تهیه دیسکت بیمه بدون نیاز به برنامه سازمان تامین اجتماعی
• تهیه دیسکت بیمه برای صندوق تعاون و بازنشستگی کشوری
• محاسبه معوقات کسورات و مزایا
• امکان ارتباط با هرسیستم حضور وغیاب
• امکان چاپ 4 نوع فیش حقوق (بنا به سلیقه و نیاز سازمان یا شرکت)
• ایجاد سند حسابداری حقوق بصورت اتوماتیک
• گزارشگیری برای هر یک از انواع استخدامی ها
• گزارشگیری برای هر یک از مراکز هزینه
• محاسبه بازخریدی و بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق تعاون
• محاسبه مالیات انواع پرداختیها براساس نوع احکام کارگزینی

 

 

 

1392/11/12

نرم افزار حقوق و دستمزد

      این برنامه برای محاسبه کارکرد کارکنان طراحی شده و در واحد حسابداری ادارات، سازمان ها و شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد.این نرم افزار از […]