نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب با شورا  : برای ثبت نامه های وارده و صادره ، به شورای شهر تعریف شده است . این نرم افزار در حقیقت نوعی نرم افزار دبیرخانه بوده با این تفاوت که خاص شوراها است ، بطوریکه سعی شده با فرآیند کاردرشوراها سازگار باشد .و سامانه با شورا ارباب رجوع می تواند در خواست های خود را در سامانه ثبت کرده  و برای شورا ارسال کند.که نهایتا اعضا شورا و بیوگرافی شورا  کمیته ها،کمیسیون ها و حتی جلسات  را مشاهده کند. و نهایتا  رهگیری درخواست و پیگیری  درخواست و مشاهده درخواست را انجام دهند.

قابلیتهای سامانه باشورا :

 • ارسال در خواست ارباب رجوع به شورا و مشاهده پاسخ درخواست
 • پیگیری درخواست از طریق کد پیگیری و مشاهده سوابق درخواست   
 • مشاهده بیوگرافی اعضا ، ارتباط با اعضا و مشاهده کمیته ها،کمیسیون ها و حتی جلسات
 • امکان رهگیری درخواست توسط ارباب رجوع

 

قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا:

 • امکان تعریف چارت شورا.
 • امکان تعریف انواع کمیسیون ها با معرفی اعضا.
 • ثبت نامه های وارده و ارجاع آن به جلسه ی عمومی و کمیسیون های مختلف.
 • ثبت تمام نامه های صادره به دستگاههای مختلف.
 • امکان گزارش گیری از انواع نامه ها به تفکیک (ارباب رجوع- شهرداری- ادارات و…).
 • امکان تعریف کارتابل اعضا و امکان تعریف انواع جلسات .
 • امکان تعریف الگوی صورت جلسه های کمیسیون ها.
 • ثبت رویدادهای جلسات نسبت به حاضرین و غایبین و مهمانان دعوت شده.
 • قابلیت رای گیری و ثبت آن برای کلیه موارد مطرح شده در جلسات.
 • امکان چاپ صورتجلسات جلسه های عمومی و کمیسیون ها.
 • نمایش عملکرد شوراها در کمیته های مختلف بصورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه.
 • گزارشگیری مصوبات شورا به تفکیک نوع مصوبه.
 • قابلیت پارامتریک بودن نرم افزار که امکان تغییر عمده عملیات نرم افزار را میسر می سازد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1392/12/17

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب با شورا

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب با شورا  : برای ثبت نامه های وارده و صادره ، به شورای شهر تعریف شده […]