نرم افزار مدریت اسناد

 این نرم افزار این امکان را میسر می کند ، آمار چکهای صادره و موعد چکهای در شرف وصول یادآوری شود ، لذا در هرلحظه می توان کنترل تمامی حسابها را در بانکهای مختلف را داشت .همچنین می توان شماره حسابهای مختلف از بانکها با شعبه های متفاوت تعریف نمود و گردش مالی آنرا در هرلحظه کنترل کرد.

• فرم ورود اطلاعات چک به صورت کامل و جامع
• نمایش سررسید چک های در شرف وصول
• امکان اجرای نرم افزار به صورت شبکه و مدیریت آن
• بخش گزارشگیری از اطلاعات چک
• مدیریت اسناد وارد شده (دریافت مشخصات اصلی و ریز جزئیات چک برحسب بانک ، شعبه و مبلغ ، تاریخ و ….)
• بررسی چک های وارده بر حسب دوره زمانی خاص با انتخاب کاربر و پردازش نتایج جستجو به راحتی و با ارتباط با فرم اصلی
• گزارشات کاملاٌ پویا(کاربر با توجه به نیاز خود ، میتواند گزارشات مختلفی از سیستم دریافت کند. گزارشاتی براساس تاریخ سر رسید، مبلغ چک، نام بانک، و ……)
• کلیه اطلاعات ورودی به صورت پارامتری بوده که این موضوع باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات می شود

1393/03/20

نرم افزار وصول چک

 این نرم افزار این امکان را میسر می کند ، آمار چکهای صادره و موعد چکهای در شرف وصول یادآوری شود ، لذا در هرلحظه می […]