نرم افزار مقدماتی حسابداری

امروزه استفاده از فن آوری ها در آموزش و به کارگیری نرم افزار ها در انجام امور به شکل غیر قابل باوری عجین شده اند. به جرات می توان گفت در این روز ها زندگی بدون نرم افزار غیر ممکن است . تلفن های همراه ، ابزار ووسایل زندگی، ارایه تمامی خدمات سازمان ها و موسسات همه وهمه در آمیخته با نرم افزار ها هستند . نرم افزارهای مالی و اداری فن آوری هایی می باشند که بدون آن ها فعالیت سازمان ها و موسسات غیر ممکن است .شرکت راهبر رایان ماد یک موسسه تخصصی درارایه خدمات رایانه ای است که افتخار دارد با دو رویکرد زیر فعالیت نماید.
ا- تولید نرم افزار های کاربردی اداری و مالی مورد نیاز سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
2- تهیه نسخه های آموزشی نرم افزار های حسابداری مالی و حقوق ودستمزد با همکاری جناب آقای شهرام روزبهانی نویسنده مجموعه کتاب های حسابداری و اولین مولف محتوا های الکترونیکی های آموزش و آزمون حسابداری براساس استاندارد های سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور .

برخی از امکانات نرم افزار
  • صدور سند حسابداری
  • تعریف حسابهای کل، معین و تفصیلی
  • تراز آزمایشی کل، معین و تفصیلی
  • ترازنامه
  • دفاتر روزنامه کل، معین و تفصیلی
  • صورت حساب سرمایه
  • خلاصه سود و زیان
  • تعریف ماهیت حساب ها

89466.cdrroozbahani hesabdari roozbahani hoghoog2 (1) roozbahani hoghoog3roozbahani sanati1roozbahaniroozbahanisanati23910

1393/03/18

نرم افزار کارآفرین البرز

امروزه استفاده از فن آوری ها در آموزش و به کارگیری نرم افزار ها در انجام امور به شکل غیر قابل باوری عجین شده اند. به […]