نرم افزار نوبت دهی

   در کانون کارشناسان دادگستری انتخاب کارشناسان براساس موقعیت آن در صف نوبت دهی صورت می گیرد و بر اساس امتیازات کسب شده و میزان حساب کاربری (ارزش ریالی) پرونده ای را که دادگستری به کانون ارجاع نموده دریافت می کند در نرم افزار نوبت دهی قابلیت انتخاب کارشناسان بر اساس این ساز و کار به صورت اتوماتیک وجود دارد. همچنین می توانید صلاحیتها ، اطلاعات ، میزان امتیازات کارشناسان ، اطلاعات پرونده مورد ارجاع را ذخیره و در زمان مناسبی از گزارشات آن استفاده نمایید.

برخی امکانات نرم افزار نوبت دهی کانون کارشناسان

 • ثبت مشخصات کارشناسان کانون
 • ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون
 • ثبت و محاسبه میزان امتیازات براساس صلاحیت ها ، ارزیابی هیات رییسه، تالیف کتاب و سایر عوامل تاثیر گذار بر جمع امتیازات کارشناسان
 • محاسبه میزان ارزش ریالی کارشناسان
 • ارجاع پرونده به کارشناس براساس ارزش ریال و میزان امتیازات کارشناسان به صورت اتوماتیک و دستی
 • مدیریت کاربران نرم افزار و صدور سطح دسترسی آن ها
 • امکان Log گیری از کاربران
 • امکان پشتیبان گیری از نرم افزار و بازگردانی آن
 • گزارش گیری از کلیه اطلاعات کارشناسان
 • گزارش گیری از اطلاعات پرونده ها در کانون
 • نمایش ریز امتیازات کارشناسان کانون
 • تهیه گزارشات متنوع بر اساس صلاحیتهای کارشناسان ، تالیفات ، مرخصی ، تخلفات ، تمدید پروانه ، سابقه ارکان ، حضور در هیئت مدیره به دو صورت جمعی و تک کارشناس

  کانون کارشناسان

1394/09/01

نرم افزار جامع و سیستم نوبت دهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

   در کانون کارشناسان دادگستری انتخاب کارشناسان براساس موقعیت آن در صف نوبت دهی صورت می گیرد و بر اساس امتیازات کسب شده و میزان حساب […]