نرم افزار دبیرخانه ماد نرم افزاری است که تمامی وظایف واحدهای دبیرخانه سازمان‌ها از جمله شماره‌گذاری، دریافت، ارسال، ثبت و رهگیری مکاتبات اداری را به صورت دیجیتالی و خودکار انجام می‌دهد. خودکارسازی این وظایف باعث می‌شود تا مدیریت امور دبیرخانه حتی در سازمان‌هایی که روزانه چندین هزار نامه اداری را ثبت و پیگیری می‌کنند و یا پراکندگی جغرافیایی دارند، با سهولت و پایداری امکان‌پذیر شود.

از ویژگی‌های متمایز سیستم دبیرخانه ماد این است که فرآیند ثبت نامه وارده و صادره و سایر فرآیندهای مرتبط با دبیرخانه را با سرعتی بسیار بالا انجام می‌دهد و به این ترتیب مدیریت نامه های اداری را تسهیل می‌کند. مزیت دیگر این نرم افزار، قابلیت بایگانی و طبقه بندی اسناد و مکاتبات است که برای بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی مفید خواهند بود.

از مهمترین امکانات نرم افزار دبیر خانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد

  • مشخصات سازمان و شرکت
  • پوشه بندی اطلاعات دبیرخانه
  • تعریف چارت سازمانی
  • تعریف پاراکدها و پارامترها
  • تعریف امضاء ها
  • طراحی الگو و فرم نامه
  • تعریف پاراف ها

کارتابل نامه ها

   • نامه جدید
   • بخش ثبت و بایگانی متن(در قالب فایل Word) و یا اسکن نامه
   • بخش ثبت پیوست های نامه
   • صندوق ورودی
   • بخش گردش نامه
   • گزارش چک ها
   • بخش پیگیری نامه
   • بخش تاریخچه نامه:
   • نامه های ارسالی
   • نامه های ارجاعی
   • نامه های حذف شده
   • مشاهده کارتابل نامه های دیگران
   • مشاهده کارتابل نامه های دیگران

کارتابل پیام ها

    • پیام های دریافتی
    • پیامهای ارسالی
    • پیام های حذف شده
    • مشاهده کارتابل نامه های دیگران

کارتابل پیش نویس ها

     • پیش نویس جدید
     • ارسال پیش نویس

کارتابل ایمیل ها

      • ارسال ایمیل
      • مدیریت ایمیل های ارسالی
اطلاعات بیشتر

حداقل امکانات نرم افزاری