نرم افزار دبیرخانه

خلاصه ویژگی
امکانات
از مهمترین امکانات نرم افزار دبیر خانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد
 • مشخصات سازمان و شرکت
 • پوشه بندی اطلاعات دبیرخانه
 • تعریف چارت سازمانی
 • تعریف پاراکدها و پارامترها
 • تعریف امضاء ها
 • طراحی الگو و فرم نامه
 • تعریف پاراف ها
 • کارتابل نامه ها
  • نامه جدید
  • بخش ثبت و بایگانی متن(در قالب فایل Word) و یا اسکن نامه
  • بخش ثبت پیوست های نامه
  • صندوق ورودی
  • بخش گردش نامه
  • گزارش چک ها
  • بخش پیگیری نامه
  • بخش تاریخچه نامه:
  • نامه های ارسالی
  • نامه های ارجاعی
  • نامه های حذف شده
  • مشاهده کارتابل نامه های دیگران
  • مشاهده کارتابل نامه های دیگران
  • کارتابل پیام ها
   • پیام های دریافتی
   • پیامهای ارسالی
   • پیام های حذف شده
   • مشاهده کارتابل نامه های دیگران
   • کارتابل پیش نویس ها
    • پیش نویس جدید
    • ارسال پیش نویس
    • کارتابل ایمیل ها
     • ارسال ایمیل
     • مدیریت ایمیل های ارسالی

     . اطلاعات بیشتر

Image1

دریافت کاتالوگ