نرم افزار اداری و کارگزینی به منظور ایجاد یا اصلاح احکام کارمندان و کارگران ادارات یا سازمان ها مورده استفاده قرار می گیرد در این نرم افزار اطلاعات شخصی کارکنان وارد شده سپس با توجه به اطلاعات وارد شده و نوع قرار داد حکم زده می شود از قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- گروه بندی کامل مشاغل

2-امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل

3- نگهداری از سوابق پرسنل

4-صدور احکام بازنشستگی

5- گزارش سنوات خدمت باقیمانده به بازنشستگی پرسنل

6-گزارش کارکرد به تفکیک واحد سازمانی وتولید

7-تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک