سامانه مودیان مالیاتی سامانهای است که با هدف جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه اندازی شده است .
این سامانه جهت ارسال صورت حساب الکترونیکی مودیان ایجاد شده و دسترسی به آن از طریق آدرس tp.tax.gov.ir فراهم است
  • ارسال سریع و ساده صورتحساب الکترونیکی
  • عدم محدودیت در تعداد ارسال صورتحساب
  • امکان مشاهده آخرین وضعیت صورتحسابهای ارسال شده به سامانه
  • مکان خروجی اکسل در فرم جمع آوری صورتحساب سامانه مودیان
  • امکان ارسال فاکتور فروش و برگشت از فروش با آخرین تغییرات سامانه مودیان

حداقل امکانات سخت افزاری

 

حداقل امکانات نرم افزاری

معرفی سامانه مودیان مالیاتی
ارسال صورتحساب الکترونیکی

محصولات مرتبط با سامانه مودیان مالیاتی