سامانه میز خدمت

سامانه جامع میز خدمت

با توجه به روند الکترونیکی شدن فعالیت های ادارات و سازمان ها و حرکت در راستای دولت الکترونیک و ایجاد سامانه ای تحت عنوان service desk یا سامانه جامع میز خدمت در دستور کار قرار گرفت.

BPMS فرم ساز و فرآیند ساز

سامانه میزخدمت فرم ساز و فرآیند ساز

با توجه به تغییر و تحولات در تکنولوژیها و تاثیر آنها در روند کار سازمانها ، حرکت بسوی حذف بروکراسیهای اداری ، یکی از الزامات سازمانهای دولتی و خصوصی شده است . لذا نیاز به سامانه های هوشمند جهت طراحی فرآیندها با توانایی بررسی و پاسخ دهی به ارباب رجوع احساس می گردد. ارباب رجوع می بایست کمترین میزان مراجعه به سازمان حتی سامانه راداشته و با کمترین امکانات بتواند جوابیه درخواست خود را دریافت نماید و درصورت مراجعه به سازمان نیازی به مراجعه به واحدهای سازمان را نداشته و پاسخ درخواست خود را دریافت کند

میزخدمت شورا شهرداری

نرم افزار جامع میز خدمت شورا

شوراهای اسلامی شهرها ، سازمانهای مردم نهادی هستند که توسط مردم و برای مردم ایجاد شده و می شوند. از وظایف اولیه ی و ذاتی شورا ها خدمت به مردم است . هر چقدر یک شورا با مردم ارتباط نزدیک و مستمر داشته باشد ، اطلاعات کافی و مناسبی از انتقادات و پیشنهادات مردم و همچنین وضعیت شهر خواهد داشت . میدانیم جمعیت شهرها باتوجه به تعریف مفهومی شهر دارای جمعیت بالای چندین هزار نفریست ، لذا دیدار مستقیم و همچنین ملاقات روزانه با تک تک مردم شهر امکان پذیر نخواهد بود و میتوان گفت : غیر ممکن است . حال چگونه میتوان به این جمعیت کثیر پاسخگو بود. با بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان این شرکت ، معضل اصلی شوراها همین مشکل ارتباط مستقیم با مردم واطلاع از نظرات آنهاست. متاسفانه در اکثر موارد ، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت شهری ، اعضای محترم شورا همچنان از روشهای سنتی ، ارتباط با مردم بهره میگیرند . نتیجه ی اینکار کاملا مشخص است . اعضای شورا حتی اگر از اولین تا آخرین روز در محل شورا باتک تک جمعیت شهرملاقات کنند ، غیرممکن است بتوانند تنها فقط از مشکلات مردم مطلع شوند ، اینجاست که سیستمها و سامانه ها ، بهتر بگوییم تکنولوژی بکار می آید

میز خدمت شهروندیار شهرداری ها

سامانه شهروند یار شهرداری ها

سامانه شهروندیار شامل آیتم های 137 ، کسب و پیشه ، متوفیات و… می باشد. که جهت رفاه حال شهروند طراحی شده است و امکان بهره برداری از خدماتی قبیل پیشه وران و متوفیات را به صورت غیرحضوری می توانند دریافت کنند. هدف سامانه رفاه حال شهروندان و دستیابی به خدمات در کمترین زمان و کمترین هزینه می باشد