نرم افزار ارجاع کار کانون کارشناسان دادگستری : باتشکیل پرونده های دعاوی در دادگاهها و نیاز به اعلام نظر کارشناس درخصوص پرونده ها ، براساس نوع ارجاع و انتخاب کارشناس فرآیندهای مختلفی در مسیر پرونده تا زمان اختتامیه ی آن اتفاق می افتد که بخشی از این فرآیندها که مربوط به حق کارشناسی است در دو نرم افزارجامع و مالی کانون ثبت و ضبط می گردد. این امر سوابق پرونده و سوابق مالی پرونده را نگهداشت وقابل پیگیری می کند. لذا اهمیت اینکارازآن جهت حایز اهمیت است که کلیه ی حق و حقوق کارشناس و سهم کانون و کلیه ی حقوق قانونی دولت وارباب رجوع در این مسیر مشخص میگردد. بدلیل حجم زیاد تراکنشهای داده ای در این مراحل و همچنین زمانبر بودن این فرآیندها ، استخراج گزارشات گوناگون و پیگیری های اتفاقات ، به روش سنتی بسیار زمانبر و نادقیق خواهد بود 

نرم افزار نوبت دهی کانون کارشناسان : در کانون کارشناسان دادگستری انتخاب کارشناسان براساس موقعیت آن در صف نوبت دهی صورت می گیرد و بر اساس امتیازات کسب شده و میزان حساب کاربری (ارزش ریالی) پرونده ای را که دادگستری به کانون ارجاع نموده دریافت می کند در نرم افزار نوبت دهی قابلیت انتخاب کارشناسان بر اساس این ساز و کار به صورت اتوماتیک وجود دارد. همچنین می توانید صلاحیتها ، اطلاعات ، میزان امتیازات کارشناسان ، اطلاعات پرونده مورد ارجاع را ذخیره و در زمان مناسبی از گزارشات آن استفاده نمایید

حداقل امکانات سخت افزاری