خلاصه ویژگی
باتشکیل پرونده های دعاوی در دادگاهها و نیاز به اعلام نظر کارشناس درخصوص پرونده ها ، براساس نوع ارجاع و انتخاب کارشناس فرآیندهای مختلفی در مسیر پرونده تا زمان اختتامیه ی آن اتفاق می افتد که بخشی از این فرآیندها که مربوط به حق کارشناسی است در دو نرم افزارجامع و مالی کانون ثبت و ضبط می گردد. این امر سوابق پرونده و سوابق مالی پرونده را نگهداشت وقابل پیگیری می کند. لذا اهمیت اینکارازآن جهت حایز اهمیت است که کلیه ی حق و حقوق کارشناس و سهم کانون و کلیه ی حقوق قانونی دولت وارباب رجوع در این مسیر مشخص میگردد. بدلیل حجم زیاد تراکنشهای داده ای در این مراحل و همچنین زمانبر بودن این فرآیندها ، استخراج گزارشات گوناگون و پیگیری های اتفاقات ، به روش سنتی بسیار زمانبر و نادقیق خواهد بود.
امکانات
1-در فرم اطلاعات کارشناسان که به عنوان فرم اصلی می باشد، تمام اطلاعات شخصی کارشناسان ثبت می شود و با تب بندی مناسبِ آیتم ها، امکان دسته بندی اطلاعات مُیسَّر گردیده است، که ثمره آن پیگیری راحت تر اطلاعات کارشناسان می باشد. 2-در قسمت های مختلف نرم افزار امکان ویرایش، حذف، افزودن و انواع جستجوی اطلاعات وجوددارد. در کنار جستجو، در هر فرم جستجوی پیشرفته نیز قرار داده شده است تا دسترسی به اطلاعات ذخیره شده، به راحتی فراهم گردد. 3-در فرم اصلی، امکان بایگانی کردن مدارک کارشناس نیز لحاظ گردیده است و می توان مانندیک زونکن الکترونیکی تمامی مدارک مربوط به خود را در کارتابل مشاهده نمود. 4-در قسمت ارزیابی کارشناس، امتیازات مربوط به رعایت اصول اخلاقی، تمدید بموقع پروانه،رعایت قوانین و مقررات، همکاری با هیأت رییسه و تسویه بموقع مالیاتی -که شامل کسب امتیاز می شوند- قرار داده شده است. 5-در قسمت های مختلف نرم افزار، امکان مشاهده ریز امتیاز کارشناس/کارشناسان، وجود دارد.یکی از این قسمت ها، فرم اصلی می باشد که کاربر به راحتی می تواند به اطلاعات جمعی کارشناسان یا تک کارشناس مورد نظر خود دسترسی داشته باشد. 6-فر م ها به نحوی طراحی گردیده اند که کاربر به راحتی می تواند در هر فرم گزارش دلخواه خودرا ببیند. این گزارشات شامل گزارش تکی و جمعی کارشناسان می باشد.
نیازمندی های نرم افزار
نیازمندی های سخت افزار
کاتالوگ
تصاویر سامانه