خلاصه ویژگی
• نرم افزار حسابداری بودجه و انبار، سیستم تامین اعتبار یک سامانه جامع مالی ، طراحی شده برای شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهردایها است که دارای سه زیر سیستم حسابداری ، بودجه و انبار می باشد. این سیستم متناسب با قوانین و ضوابط شهرداریها طراحی شده ، بطوریکه قابلیت تنظیم بودجه اولیه ، مصوب ، متمم و تفریغ بودجه (مطابق با بودجه نویسی نسخه ی جدید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) در هر مقطع از زمان را دارد. سیستم حسابداری با سیستم بودجه کاملا در ارتباط بوده بطوریکه نتایج حاصل اسناد صادره در ردیف های بودجه انعکاس می یابد. از قابلیتهای مهم این سیستم نظارت و کنترل پروژه ها و بودجه می باشد و کلیه گزارش های مربوط به تامین اعتبار و نظارت بر هزینه و درآمد را برای کارشناسان حسابداری میسر می سازد. ضمنا هنگام صدور اسناد ،نظارت بر حرکت در چهارچوب بودجه را بطور کامل کنترل و کاربر مالی را هدایت می کند. سیستم انبار نیز مشابه سیستم بودجه ، کاملا با نرم افزار حسابداری در تعامل بوده پس از صدور اعتبار برای هردرخواست خرید در هنگام صدور سند از ردیف اعتبار بودجه کسر و در اسناد انبار نیز لحاظ میگردد. در سیستم انبار صدور رسید و حواله و حواله مستقیم بصورت الکترونیک انجام و نتایج حاصل از آن درانتهای سال در انبار گردانی بصورت کاملا مکانیزه اعمال میشود. سیستم حسابداری ، بودجه و انبار دارای گزارشات مالی ، بودجه ی استاندارد می باشند ضمنا سیستم بودجه گزارشات پیشرفت و پسرفت در ردیف های بودجه نسبت به سال جاری و قابل مقایسه با سنوات گذشته را دارد.
امکانات
حسابداری: • امکانات مراجعه به گزارشات دفاتر و ترازنامه ها از روی اسناد به آسانی • امکان مراجعه به دفتر اعتبارات از اسناد • اتصال دفتر اعتبارات به صدور سند حسابداری و صدور سند از روی تعهدات ثبت شده • امکان ارتباط با سیستم بودجه ( درآمد ، هزینه ، پروژه ) و استفاده از آن اسناد • امکان فیلترگذاری روی اسناد ثبت شده جهت گزارشات اسنادی • امکان صدور اسناد قطعی شده بصورت گروهی • امکان پیوست برای اسناد حسابداری جهت بایگانی اطلاعات (مستندات سند) • امکان ایجاد تعهدات برای صدور اسناد حسابداری ( تعهدات مربوط به بودجه) • گزارش درآمد و هزینه ( گزارش مقایسه عملکرد با بودجه مصوب) • صدور سند درآمد بصورت خودکار • صدور سند حقوق و دستمزد بصورت خودکار • صدور اسناد انبار بصورت خودکار بودجه : • تعریف بودجه (درآمد، هزینه، پروژه ) با توجه به اطلاعات سیستم در کمتر از یک ساعت • پیشنهاد مبالغ بودجه به عملکرد سال گذشته جهت سهولت در روند بودجه نویسی • امکان گزارش ماموریت برنامه خدمت ، و ماموریت برنامه • صدور گزارش های خلاصه کل بودجه در فرمها و شکل های مختلف • گزارش تفریق بودجه بر اساس عملکرد واقعی • امکان کپی حسابها به تفکیک سال ( حسابهای مختص به هر سال )
تصاویر سامانه