• نرم افزار حقوق و دستمزد : رضایتمندی پرسنل یکی از ارکان موفقیت سازمانی است ، این رضایت تاثیر مستقیم دربهبود عملکرد سازمانهای خصوصی و دولتی خواهد داشت. چالش مهم پرداخت حقوق ، اعمال دقیق و سریع ، احکام کارگزینی و محاسبه ی سریع آن می باشد. آیتمهای موثر در محاسبات ، اعمال حکم ، استخراج کارکرد، اعمال کسورات و استخراج اسناد می باشد. ما تمام این فرآیند را مکانیزه و بسیار ساده نموده ایم . نرم افزار حقوق و دستمزد ماد ، شامل محصول شرکتی و سازمانی بوده ، بطوریکه بخش سازمانی آن مختص برای شهرداریها (نظام هماهنگ ) تهیه گردیده است. با این نرم افزار شما میتوانید مزایای یک سازمان با سازمانهای زیرمجموعه ی آنرا مدیریت پرداخت کنید.

سامانه حقوق و دستمزد شرکت راهبر رایان ماد جهت محاسبه حقوق و دستمزد شرکتها ، سازمانها و ادارات دولتی در حوزه پرسنل کارمندی و کارگری در 3 بخش طراحی و پیاده سازی شده است که این 3 بخش به شرح ذیل می باشد :

  • نرم افزار حقوق و دستمزد
  • سامانه تحت ثبت کارکرد پرسنلی
  • سامانه مشاهده فیش های حقوقی و احکام کارگزینی

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

  • بخش اطلاعات پایه

– فرم تعریف پاراکدها

– فرم تعریف پارامترهای اولیه

– فرم تعریف شرکت

– فرم تعریف مراکز هزینه

– فرم مشاغل بیمه

– فرم تعریف کارگاه

– فرم اطلاعات مودیان مالیاتی

– فرم جدول مالیاتی سالانه

– فرم ماشین حساب مالیاتی

– فرم فرمول نویسی عوامل کارکرد

– فرم تعریف عوامل کارکرد

– فرم چارت سازمانی

 

  • بخش ورود اطلاعات

     – فرم اطلاعات پرسنلی

     – فرم آرشیو مستندات پرسنلی

     – فرم اطلاعات استخدامی

     – فرم اطلاعات قرارداد و حکم کارگزینی

     – فرم مشاهده سوابق حکم پرسنلی

     – فرم ثبت گروهی حکم کارگزینی

     – فرم ثبت کارکرد و مرخصی

     – فرم سوابق کارکرد و مرخصی پرسنل

     – فرم محاسبه کارکرد پرسنلی

     – فرم سوابق کارکرد پرسنلی

     – فرم محاسبه حقوق و دستمزد

     – فرم سوابق حقوق و دستمزد

     – فرم مدیریت وام و صندوق پس انداز

     – فرم ثبت معوقات پرسنلی و نمایش معوقات هر آیتم کارکرد در فیش حقوقی

   

  • بخش عملیات

     – عملیات شروع ماه جدید و کپی کارکردها

     – فعال و غیر فعال کردن ماه و سال

     – تراز حقوق و دستمزد

     – مابه التفاوت احکام پرسنلی نسبت به دوره گذشته

 

 

  • بخش گزارشات

          – گزارش ساز

          – گزارشات جامع و پیشرفته

          – دریافت گزارش تفکیکی از هر نوع آیتم پرداخت و کسورات

     – گزارش سند حسابداری حقوق و دستمزد

          – گزارش اطلاعات پرسنلی

     – گزارش اطلاعات استخدامی

     – گزارش کارکرد و مرخصی

     – گزارش لیست حقوق

     – گزارش بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر

     – گزارش مالیات

     – چاپ فیش حقوقی

     – گزارش تراز حقوق و دستمزد

     – گزارش مساعده

     – گزارش کل پرداختی ها به تفکیک

     – گزارش کل کسورات به تفکیک

     – گزارش عیدی و سنوات

     – گزارش پاداش

     – گزارش لیست های متفرقه

     – گزارش وام و صندوق

     – گزارش اقساط

     – گزارش لیست حقوق منفی

 

 

  • بخش تنظیمات

     – مدیریت گروههای کاربران

     – مدیریت کاربران

     – جعبه سیاه نرم افزار

     – تنظمیات جامع

     – ارتباط با نرم افزاری اداری و کارگزینی

     – ارتباط با نرم افزار حسابداری

     – تعریف مشخصات امضاء کنندگان

 

  • بخش تهیه دیسکت

          – تهیه دیسکت بانک

     – تهیه دسکت بیمه

     – تهیه دیسکت مالیات

 

حداقل سخت افزار

شهرداری الوند

شهرداری رازمیان

شهرداری کوهین

محصولات مرتبط با نرم افزار جامع حقوق و دستمزد