نرم افزار اداری و کارگزینی

خلاصه ویژگی

ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل با تمامی آیتمهای پش بینی شده شرکتها و سازمانها.

ورود اطلاعات استخدامی تعیین کننده حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری منطبق با اداره کار و وزارت کشور.

تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک.

برگرداندن نسخه پشتیبان نرم افزار در صورت مشاهده مشکل در اطلاعات نرم افزار.

فرم ایجاد ، تغییر و تعیین دسترسی کاربر جدید.

فرم Log گیری کاربران نرم افزار درآمد جهت پیگیری اقدامات کاربران در نرم افزار ، جهت بالا بردن سطح امنیت نرم افزار.

گروه بندی کامل مشاغل.

ایجاد اطلاعات بصورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات می شود.

امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل.

نگهداری از سوابق پرسنل.

محاسبه و ثبت اتوماتیک سنوات خدمت، مرخصی، سوابق و .....

صدور احکام بازنشستگی.

گزارش سنوات خدمت باقیمانده به بازنشستگی پرسنل.

گزارش کارکرد به تفکیک واحد سازمانی و دوایر تولید.

امکان ارتباط مستقیم با نرم افزار حقوق و دستمزد.

امکانات
این نرم افزار جهت ایجاد و اصلاح احکام کارمندان و کارگران شهرداری ها و سازمان هاو شرکت ها مورد استفاده قرار میگیرد.در این نرم افزار کلیه قوانین و مقررات قانون شهرداری ها،قانون کار و وزارت کشور لحاظ شده است.
از مهمترین امکانات نرم افزار اداری کارگزینی میتوان به موارد زیر اشاره کرد
  • ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل با تمامی آیتمهای پش بینی شده شرکتها و سازمانها
  • ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل با تمامی آیتمهای پش بینی شده شرکتها و سازمانها
  • ورود اطلاعات استخدامی تعیین کننده حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری منطبق با اداره کار و وزارت کشور
  • گروه بندی کامل مشاغل

. اطلاعات بیشتر

گزارشات

ورود اطلاعات شناسنامه ای پرسنل با تمامی آیتمهای پش بینی شده شرکتها و سازمانها.

ورود اطلاعات استخدامی تعیین کننده حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری منطبق با اداره کار و وزارت کشور.

تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک.

برگرداندن نسخه پشتیبان نرم افزار در صورت مشاهده مشکل در اطلاعات نرم افزار.

فرم ایجاد ، تغییر و تعیین دسترسی کاربر جدید.

فرم Log گیری کاربران نرم افزار درآمد جهت پیگیری اقدامات کاربران در نرم افزار ، جهت بالا بردن سطح امنیت نرم افزار.

گروه بندی کامل مشاغل.

ایجاد اطلاعات بصورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات می شود.

امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل.

نگهداری از سوابق پرسنل.

محاسبه و ثبت اتوماتیک سنوات خدمت، مرخصی، سوابق و .....

صدور احکام بازنشستگی.

گزارش سنوات خدمت باقیمانده به بازنشستگی پرسنل.

گزارش کارکرد به تفکیک واحد سازمانی و دوایر تولید.

امکان ارتباط مستقیم با نرم افزار حقوق و دستمزد.

 

 

بخشنامه ها
بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در سال 98
فایل اکسل محاسبات
ScreenHunter_40 Dec. 07 20.49

فایل اکسل محاسبه حقوق کارمندان شهرداری ها برای سال 98

کاتالوگ نرم افزار