سامانه آنلاین آرشیو اسناد (بایگانی الکترونیک)

در این نرم افزار امکان نگهداری از تعداد زیادی از سندها و پرونده‌ها به صورت الکترونیکی وجود دارد. می‌توان از طریق آن انواع مدارک مهم همچون پرونده‌های اداری، فنی و مهندسی، پرسنلی، مالی و دیگر اطلاعات را در سیستم سازمانی تعریف نمود. کاربران از امکان دسترسی سریع به پرونده‌ها و مدارک از طریق جستجو برخوردار هستند

 • تشکیل درختواره بایگانی زونکن ها
 • تشکیل چارت سازمانی
 • تعریف گروه بندی اسناد
 • تعریف طبقه بندی اسناد
 • تعریف نوع اسناد
 • تعریف خدمت اسناد
 • بخش ثبت پرونده ها و اسناد
 • مشاهده پرونده و اسناد مربوط به پرونده در قالب زونکن و بایگانی
 • بخش امانت دادن اسناد
 • بخش برگشت از امانت اسناد
 • بخش مشاهده رویداد های اسناد 
 • بخش گزارشات

محصولات مرتبط با سامانه آنلاین آرشیو اسناد ( بایگانی الکترونیک )

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه

خلاصه ویژگی ها نرم افزار دبیرخانه ماد نرم افزاری است که تمامی وظایف واحدهای دبیرخانه سازمان‌ها از جمله شماره‌گذاری، دریافت، ارسال، ثبت و رهگیری مکاتبات اداری را به

مشاهده محصول »