سامانه جامع بودجه شهرداریها و سازمانهای وابسته

بودجه ابزاری است که هدف و مسیر حرکت را برای سازمان مشخص می‌کند.

بودجه بیشتر با اهداف مالی و تحقق آنها ارتباط دارد. حال این اهداف می‌تواند مربوط به یک کسب‌وکار، خانواده، سازمان یا یک شخص باشد.

از طرف دیگر بودجه ارتباطی مستقیم با آینده و پیش‌بینی آن دارد. از این دیدگاه بودجه یک برنامه مالی برای کنترل عملیات و نتایج آتی است. اگرچه بودجه شامل بخش‌بندی‌های واحدها، محصولات، پروژه‌ها یا نیروی انسانی است، اما برای کل یک مجموعه در نظر گرفته می‌شود.

بحث بودجه از گذشته تاکنون ارتباط تنگاتنگی با پول، منابع مالی و چگونگی هزینه‌کرد آن دارد


تدوین بودجه کمک می‌کند تا به شیوه‌ی بهتر و ملموس‌تری بتوانیم میزان رسیدن به شاخص‌های عملیاتی و بلندمدت را رصد و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را ارزیابی کنیم.

 

اصطلاحات

تفریغ بودجه: در کشور ما بر حسب قانون دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه تهیه گزارش تفریغ بودجه و انتشار سالانه آن برای عموم مردم را بر عهده دارد.

تفریغ بودجه نتیجهٔ نهایی نظارت بعد از خرج استتفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است

اعتبارات جاری و عمرانی: در یک دسته‌بندی کلی مصارف بودجه کشور به دو دسته تقسیم می‌شود. اعتبارات جاری بیشتر مربوط به هزینه‌های اداری، حقوق و دستمزد کارکنان و مواردی از این قبیل است که در یک روند دائمی پرداخت می‌شود.

در مقابل اعتبارات عمرانی بیشتر به برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی دولت مانند ساخت نیروگاه‌ها، بزرگراه‌های و پروژه‌های بزرگ اشاره دارد. در ایران معمولا بخش قابل توجهی از منابع بودجه صرف اعتبارات جاری می‌شود که یکی از مهم‌ترین انتقادات به ساختار بودجه کشور است.

 • امکان تعریف واحدهای سازمانی
 • امکان تعریف برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها، فعالیت‌ها، فصول هزینه
 • تعیین جزییات شامل اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، اعتبارات درخواست شده، اعتبارات دریافتی، اعتبارات تعهد شده و اعتبارات مصرف شده
 • امکان استفاده و پشتیباتی از ساختار بودجه و اعتبارات ‌جاری، ‌عمرانی، ‌واگذاری، ابلاغی و سایر منابع
 • امکان ایجاد ساختار عملیاتی اعتبارات به تفکیک سال مالی و ایجاد ارتباط عملیات‌های نرم افزار با یکدیگر
 • امکان ایجاد دفتر اعتبارات، جهت مشاهده کلیه فعالیت‌های ثبت شده با قابلیت تهیه گزارش با ترکیب انواع پارامترهای مورد نظر
 • امکان تهیه کپی از ردیف‌‌های اطلاعات و همچنین عملیات نرم افزار جهت تسریع در روند ثبت اطلاعات
 • امکان کپی از عملیات‌های ثبت شده، جهت تسریع ثبت اطلاعات
 • امکان مشاهده گردش اعتبار تنخواه‌گردان (در سیستم حسابداری)
 • امکان ایجاد سطوح امنيتی قابل تنظيم، به همراه تعیين دسترسی به بخش‌های مختلف نرم افزار برای پرسنل خاص
 • امکان مشاهده وضعيت جاری اعتبارات (مصوب و مانده) به ازای هر طرح، برنامه، فصل و یا هر پارامتر تعریف شده دیگر (در سیستم حسابداری

حداقل امکانات سخت افزاری

حداقل امکانات نرم افزاری

 

معرفی نرم افزار بودجه ماد
 
آموزش نرم افزار بودجه  (1)
 
آموزش نرم افزار بودجه  (2)

محصولات مرتبط با نرم افزار بودجه