نرم افزار جامع حقوق و دستمزد برای شرکت ها و سازمان ها

مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد جامع راهبر رایان ماد:

 • محاسبه دقیق و سریع حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس قوانین و مقررات جاری
 • پوشش کامل نیازهای شرکت ها و سازمان ها در حوزه حقوق و دستمزد
 • تسهیل فرآیند محاسبه حقوق و دستمزد و کاهش زمان و هزینه
 • تضمین رضایتمندی پرسنل و بهبود عملکرد سازمان

 

ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد جامع راهبر رایان ماد:

 • محاسبه خودکار حقوق و دستمزد بر اساس انواع فرمول های محاسبه
 • مدیریت اطلاعات پرسنل، مانند اطلاعات شخصی، شغلی و حقوقی
 • مدیریت فرآیندهای انضباطی کارکنان
 • ارائه گزارش های متنوع از وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان

 

بخش های نرم افزار حقوق و دستمزد جامع راهبر رایان ماد:

 • نرم افزار حقوق و دستمزد
 • سامانه تحت ثبت کارکرد پرسنلی
 • سامانه مشاهده فیش های حقوقی و احکام کارگزینی

 

نرم افزار حقوق و دستمزد

این بخش وظیفه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان را بر عهده دارد. این نرم افزار از انواع فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد پشتیبانی می کند و امکان محاسبه دقیق و سریع حقوق و دستمزد کارکنان را فراهم می کند.

 

سامانه تحت ثبت کارکرد پرسنلی

این بخش وظیفه ثبت اطلاعات کارکرد کارکنان را بر عهده دارد. این اطلاعات شامل حضور و غیاب، مرخصی، اضافه کاری و غیره است.

 

سامانه مشاهده فیش های حقوقی و احکام کارگزینی

این بخش امکان مشاهده فیش های حقوقی و احکام کارگزینی کارکنان را برای مدیران و کارکنان فراهم می کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با ما تماس بگیرید.

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

 • بخش اطلاعات پایه

– فرم تعریف پاراکدها

– فرم تعریف پارامترهای اولیه

– فرم تعریف شرکت

– فرم تعریف مراکز هزینه

– فرم مشاغل بیمه

– فرم تعریف کارگاه

– فرم اطلاعات مودیان مالیاتی

– فرم جدول مالیاتی سالانه

– فرم ماشین حساب مالیاتی

– فرم فرمول نویسی عوامل کارکرد

– فرم تعریف عوامل کارکرد

– فرم چارت سازمانی

 

 • بخش ورود اطلاعات

     – فرم اطلاعات پرسنلی

     – فرم آرشیو مستندات پرسنلی

     – فرم اطلاعات استخدامی

     – فرم اطلاعات قرارداد و حکم کارگزینی

     – فرم مشاهده سوابق حکم پرسنلی

     – فرم ثبت گروهی حکم کارگزینی

     – فرم ثبت کارکرد و مرخصی

     – فرم سوابق کارکرد و مرخصی پرسنل

     – فرم محاسبه کارکرد پرسنلی

     – فرم سوابق کارکرد پرسنلی

     – فرم محاسبه حقوق و دستمزد

     – فرم سوابق حقوق و دستمزد

     – فرم مدیریت وام و صندوق پس انداز

     – فرم ثبت معوقات پرسنلی و نمایش معوقات هر آیتم کارکرد در فیش حقوقی

   

 • بخش عملیات

     – عملیات شروع ماه جدید و کپی کارکردها

     – فعال و غیر فعال کردن ماه و سال

     – تراز حقوق و دستمزد

     – مابه التفاوت احکام پرسنلی نسبت به دوره گذشته

 

 

 • بخش گزارشات

          – گزارش ساز

          – گزارشات جامع و پیشرفته

          – دریافت گزارش تفکیکی از هر نوع آیتم پرداخت و کسورات

     – گزارش سند حسابداری حقوق و دستمزد

          – گزارش اطلاعات پرسنلی

     – گزارش اطلاعات استخدامی

     – گزارش کارکرد و مرخصی

     – گزارش لیست حقوق

     – گزارش بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر

     – گزارش مالیات

     – چاپ فیش حقوقی

     – گزارش تراز حقوق و دستمزد

     – گزارش مساعده

     – گزارش کل پرداختی ها به تفکیک

     – گزارش کل کسورات به تفکیک

     – گزارش عیدی و سنوات

     – گزارش پاداش

     – گزارش لیست های متفرقه

     – گزارش وام و صندوق

     – گزارش اقساط

     – گزارش لیست حقوق منفی

 

 

 • بخش تنظیمات

     – مدیریت گروههای کاربران

     – مدیریت کاربران

     – جعبه سیاه نرم افزار

     – تنظمیات جامع

     – ارتباط با نرم افزاری اداری و کارگزینی

     – ارتباط با نرم افزار حسابداری

     – تعریف مشخصات امضاء کنندگان

 

 • بخش تهیه دیسکت

          – تهیه دیسکت بانک

     – تهیه دسکت بیمه

     – تهیه دیسکت مالیات

حداقل سخت افزار

محصولات مرتبط با نرم افزار جامع حقوق و دستمزد