1399/10/21

آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور

شماره : .64018ت25342‌ه‍ ‌تاریخ : 1381.12.14 ‌وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پیشنهاد شماره 22021.1.3.34 مورخ1380.7.7‌وزارت کشور […]
1399/10/21

افزایش فوق‌العاده جذب شهرداری‌ها و شهرداران

افزایش فوق‌العاده جذب و مجوز برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران (تصویبنامه شماره ۶۴۵۴۰/ت۵۷۹۵۴هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ هیئت وزیران) وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی […]