سامانه الکترونیکی شهروند یار

سامانه جامع شهروند یار

از مهمترین امکانات سامانه شهروندیارمیتوان به موارد زیر اشاره کرد
 • سامانه عوارض کسب و پیشه
 • مشاهده پرونده های صنفی توسط شهروندان
 • جستجوو محاسبه عوارض صنفی
 • صدور فیش عوارض صنفی
 • سوابق فیش های پرداختی
 • سامانه عوارض تابلو و تبلیغات
 • سامانه آرامستان ها و متوفیات

سامانه جامع شهروند یار یک سامانه جامع به منظور الکترونیکی و مکانیزه کردن امور شهرداری ها برای شهروندان و ارایه خدمات سریعتر و بهتر شهرداری به شهروندان می باشد. اطلاعات بیشتر


 • سامانه کانون کارشناسان دادگستری100%
 • مصوبات شورا و دبیرخانه95%
 • سامانه الکترونیکی شهروند یار70%
 • میزخدمت الکترونیکی95%
نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید؟