1401/03/17

سامانه میز خدمت ماد در کرمانشاه

در سال 1401 آغاز همکاری با اداره راه و شهر سازی استان کرمانشاه کلید خورد کارشناسان محترم این اداره درخواست هایی در خصوص سامانه میز خدمت […]
1401/02/20

دیدار با مدیر کل محترم شهری و شوراهای استانداری استان قزوین

جلسه ای با حضور کارشناس شرکت راهبر رایان ماد و مدیر کل امور شهری و شوراها مبنی بر بررسی خدمات برون سپاری خدمات شهری شهروندان و […]
1401/01/30

اهمیت امنیت برای ماد

دریافت گواهی امنیت از افتا برای سامانه میز خدمت الکترونیکی باتوجه به اینکه ,سامانه میز خدمت در سازمانها عموما به منزله نرم افزار مادر مورد استفاده […]
1401/01/30

ماد در سمنان

در شهریور ماه سال 1400, با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان سامانه میز خدمت الکترونیکی, با موفقیت راه اندازی شده و مورد […]
1401/01/30

میز خدمت در کردستان

در سال 1400, با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان, راه اندازی میز خدمت الکترونیکی با موفقیت به انجام رسید.
1400/12/26

شورا یار الوند

استفاده کاربران و شهروندان از سامانه شورا یار شرکت راهبریان ماد.
1400/12/25

نوروز مبارک

تخفیف ویژه نوروزی محصولات شرکت راهبریان ماد برای سازمان ها و ادارات, کلیه محصولات شرکت راهبریان ماد 20 درصد شا مل تخفیف می گردد.    
1400/12/19

انعقاد قرار داد سامانه خدمات غیر حضوری با کانون کارشناسان البرز

انعقاد قرار داد سامانه خدمات غیرحضوری کارشناسان, کانون کارشناسان رسمی دادگستری البرز آماده سازی ورژن یکپارچه کانون کارشناسان دادگستری آماده سازی ورژن نحت وب شورا به […]
1399/10/21

آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور

شماره : .64018ت25342‌ه‍ ‌تاریخ : 1381.12.14 ‌وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پیشنهاد شماره 22021.1.3.34 مورخ1380.7.7‌وزارت کشور […]