1398/12/19

بخشنامه مهم سازمان اداری و استخدامی درباره دورکاری کارمندان

بخشنامه مهم سازمان اداری و استخدامی درباره دورکاری کارمندان سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای به دستگاه اجرایی برای مقابله با کرونا و حفظ سلامت […]
1398/02/02

میز خدمت الکترونیکی چیست؟

میز خدمت الکترونیکی یکی از ضروری ترین خدمات تحت وب سازمانی می باشد. این خدمات که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان ها و […]
1397/11/24

مزایای استفاده از میز خدمت الکترونیکی

مزایای استفاده از میز خدمت الکترونیکی یکپارچه کردن خدمات و سهولت ارائه خدمات به ارباب رجوع، اصلی ترین ضرورت استفاده از میز خدمت الکترونیکی می باشد. […]