جلسه دمو ومعرفی نرم افزار نوبت دهی کانون و کارشناسان دادگستری

جلسه دمو ومعرفی نرم افزار نوبت دهی کانون و کارشناسان دادگستری
در این جلسه که با حضور افتخاری دکتر مظاهری ریاست کانون کارشناسان دادگستری کشوری و جناب اقای دکتر محوری ، جناب آقای دکتر بیگدلی و جمعی از مسوولین محترم کانون کارشناسان برگزار گردید .
نرم افزار نوبت دهی کانون کارشناسان دادگستری توسط کارشناس شرکت معرفی و امکانات کامل نرم افزار توضیح داده شد.که در پایان جلسه مسوولین نقطه نظرات خود را در خصوص نرم فزار اعلام کردند.