سریع‌ترین و ارزان‌ترین اینترنت جهان به کدام کشور تعلق دارد؟

سریع‌ترین و ارزان‌ترین اینترنت جهان به کدام کشور تعلق دارد؟

?کره جنوبی طی چند سال اخیر عنوان پرسرعت ترین و ارزان‌ترین شبکه اینترنت در جهان را به نام خود ثبت کرده و به خود اختصاص داده است.