پیوستن شرکت نقشه نگاران رای آور آذربایجان به جمع مشتریان شرکت

پیوستن شرکت نقشه نگاران رای آور آذربایجان به جمع مشتریان شرکت

شرکت نقشه نگاران رای آور آذربایجان با خريداری نرم افزار املاک و ممیزی برای یکی از مناطق شهر خوی به جمع مشتريان شرکت پیوست.