جلسه در خصوص معرفی نرم افزار های ماد در استانداری قزوین با حضور محترم مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری قزوین
1401/11/08
میزخدمت ماد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران
1401/11/08

برگزاری جلسه با سازمان جهاد کشاورزی قزوین در خصوص نصب و بهره برداری سامانه میزخدمت الکترونیک در این سازمان با حضور جناب دکتر عباسی (مدیریت تحول اداری) ، مهندس یزدان مهر (مدیریت انفورماتیک) و کارشناسان محترم آن سازمان

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است