امنیت ، حملات سایبری جدید
حملات سایبری جدید تهدیدی جدی برای سرورهای سازمان ها
1402/10/19
سامانه فرم ساز و فرآیند ساز آذربایجان شرقی
راه اندازی سامانه میزخدمت فرمساز و فرآیندساز در سازمان نوسازی مدارس اذربایجان شرقی
1402/10/19

نرم افزار املاک و ممیزی راهبر رایان ماد

در عصر حاضر مدیریت امور شهرها از نظر وسعت و کثرت جمعیت، بدون دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی دقیق و صحیح امکان پذیر نیست. برنامه ریزی برای توسعه شهرها و توزیع و توسعه خدمات شهری به امری تخصصی و پیچیده تبدیل شده است که بر مبنای اطلاعاتی وسیع و همه جانبه قابلیت اجرا داشته و در صورت عدم وجود آن اطلاعات، توسعه فیزیکی و بدون برنامه ریزی شهرها، اولین ویرانگر آنان خواهد بود. در حال حاضر منظور از توسعه شهرها، صرفاً توسعه وسعت آن نیست بلکه عمدتاً توسعه خدمات شهری بر اساس برنامه ریزی های فنی و اصولی است که مهم ترین ابزار دسترسی به آنها است. برای دست یابی به چنین پایگاه های اطلاعاتی، جمع آوری اطلاعات به عنوان اولین قدم، و ذخیره و نگهداری آن اطلاعات به عنوان قدم دوم و تدوین شیوه های سریع و صحیح دست یابی و استفاده آن به عنوان قدم نهایی مطرح است.

اجرای ممیزی شهرها قدم اول و دوم دست یابی به چنین پایگاه اطلاعاتی بوده و قدم نهایی یعنی استفاده از اطلاعات وسیع و پرحجم از طریق تدوین شیوه های دسترسی با انتقال آن به محیط های کامپیوتری برداشته می شود. علاوه بر نقش مهم این اطلاعات در برنامه ریزی ها و کنترل بر روی آن نیز بر پایه همان اطلاعات در برنامه- ریزی های شهری، اجرای صحیح برنامه ریزی ها و کنترل بر روی آن نیز بر پایه همان اطلاعات میسر است . اولین قدم برای جمع آوری اطلاعات پس از تصویب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم آذر ماه 7431 و الحاقیه ها و اصلاحیه های بعدی آن در سال 7411 صورت گرفت .در آن زمان با توجه به شرایط و امکانات وقت، جمع آوری و ثبت و ضبط و استفاده از اطلاعات به صورتی کاملاً دستی و سنتی انجام پذیرفته است.

نخستین و مهم ترین عنصر تشکیل دهنده پایگاه یا بانک اطلاعات بنا به ضرورت وجود فاصله 43 ساله در برداشت اطلاعات شهری، اقدام برای ممیزی مجدد و کامل است که با عنایت به تبصره7 ماده2 قانون نوسازی و عمران شهری و با ملاحظه تحولات و الزامات دگرگون شهرسازی مدیریت شهری و تکنولوژی اطلاعات در قالبی نو و مبتنی بر شیوه های کاملاً نظام یافته و با مدیریت و تلاش کارشناسان اداره درآمدهای عمومی و اعضای محترم ستاد مرکزی ممیزی شهر پیگرد می گردد.

ممیزی اراضی یعنی طبقه بندی و برداشت اطلاعات از فضاهایی که به نحوی کاربری دارند. تفکر جدید کاربری اراضی بر طبقه بندی سیستم فعالیتها استوار است، چرا که بررسی و تغییر سیستمهایی که تا زمان حاضر تکامل یافته اند سبب بکارگیری مشاهدات و اطلاعات در پیش بینی انواع فعالیت هایی می شود که در آینده در نواحی شهری مورد مطالعه وجود خواهند داشت.

از جمله فواید ممیزی اراضی شهری می توان به تهیه بانک اطلاعاتی از پراکندگی، نحوه توزیع و تخصیص کاربری های شهری اشاره نمود که با داشتن چنین اطلاعات گرانمایه ای به راحتی می توان برای بسیاری از معضلات و مشکلات آتی شهر نظیر ترافیک، حمل و نقل درون شهری، خدمات تنظیف شهری و غیره راه حل هایی را جستجو نمود.

به علت اینکه شهرداری ها مکلفند بر این اساس از کلیه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف صرفاً نوسازی شهر برسانند، وصول هرگونه عوارض نیازمند شناسایی املاک و داشتن اطلاعات پایه ای از آنها بود. طبق مواد قوانین شهرداری نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و تامین پارکینگها و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات موردنیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

از قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که شهرداری ها مکلفند بر اساس این قانون از کلیه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف صرفاً نوسازی شهر برسانند. ترتیب ممیزی و تشخیص طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر به شرایط خاص اقتصادی، ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد.

در جهت اجرای اهداف سازمانی با بررسی آخرین وضعیت ممیزی در کلانشهرهای تهران، مشهد و اصفهان و دیگر شهرهای موفق در این زمینه مطالعات تکمیلی انجام گرفته و فرم های استاندارد ممیزی نهایی شده و به تایید کمیته فنی ممیزی رسیده و در راستای تحقق موضوع ممیزی چرخه ممیزی با تلاش مجموعه ممیزی تهیه و سرلوحه انجام ممیزی قرارمیگیرد.

فرم های پرسش نامه ها شامل اطلاعات بلوک، اطلاعات ملک، اطلاعات آپارتمان و اطلاعات مربوط به واحدهای غیر مسکونی و … می باشند تا ضمن اخذ عوارض نوسازی از هر واحد از این بانک اطلاعاتی در پروژه های آتی مربوط به ترافیک، حمل و نقل درون شهری و تنظیف شهر…، استفاده گردد.
در ابتدای امر طی فراخوانی که در روزنامه کثیرالانتشار به چاپ میرسد و از طریق وب سایت مدیریت به اطلاع عموم میرسد از کلیه شرکت هایی که دارای سابقه فعالیت مفید و موثر در زمینه ممیزی املاک، مستغلات شهری با استفاده از آخرین تکنیک ها و مبتنی بر فناوریهای روز بودند دعوت بعمل می آید تا مدارک شناسایی فنی و سوابق خود را تحویل دهند. رزومه های ارائه شده مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد تا پروژه ممیزی به شرکت واجد صلاحیت و دارای شرایط عمومی و فنی ارجاع داده شود.

در راستای اهداف سازمانی مدیریت طی جلسات متعدد با همکاران مرتبط در شهرداری های مناطق و اداره درآمد شهرداری نسبت به توجیه همکاران به موضوع و اخذ آخرین وضعیت و نظرات اقدام گردید.

برنامه ریزی لازم در خصوص ممیزی کل شهر بصورت جامع و همزمان در هر منطقه به عمل می آید که لازمه آن در ابتدا انجام بلوک گردشی و تعیین کدهای املاک و تحویل نقشه های شهر در حد بلوک توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات می باشد که می توان همزمان با انجام بلوک گردشی و به لحاظ سرعت بالای آن و پیش بینی اتمام آن نهایتاً تا سه ماه اقدام به برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار ممیزی و انجام ممیزی خواهد گردید.

 

 

تصاویر نرم افزار املاک و ممیزی

فرم قیمت منطقه ای نرم افزار املاک و نوسازی فرم قیمت منطقه ای

 

 

فرم ارزش اعیانی ساختمان

نرم افزار املاک و ممیزی فرم ارزش اعیانی ساختمان

 

 

تعریف پاراکد ها

تعریف پاراکد ها

 

 

تعریف اطلاعات ممیزین

نرم افزار املاک و ممیزی تعریف اطلاعات ممیزین

 

 

فرم اطلاعات بلوک ومعابر

فرم اطلاعات بلوک ومعابر

 

مشخصات معابر

نرم افزار املاک مشخصات معابر

 

 

فرم ملک آپارتمان

نرم افزار املاک و ممیزی فرم ملک آپارتمان

 

 

مشخصات واحد کسب

نرم افزار املاک و ممیزی مشخصات واحد کسب

 

مشخصات پروانه کسب

نرم افزار املاک و ممیزی مشخصات پروانه کسب

 

 

 

مشخصات مالکیت

نرم افزار املاک نوسازی مشخصات مالکیت

 

مشخصات مدارک پروانه

نرم افزار املاک و نوسازی مشخصات مدارک پروانه

 

 

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات نرم فزار املاک و ممیزی

 

 

اطلاعات ممیزین

سایر اطلاعات نرم فزار املاک و ممیزی

 

 

 

نرم افزار املاک و ممیزی راهبر رایان ماد برای سازمان ها و نهادهای مختلف، مانند شهرداری ها، شرکت های خصوصی، و نهادهای دولتی، گزینه مناسبی است. این نرم افزار می تواند به این سازمان ها و نهادها کمک کند تا مدیریت املاک خود را بهبود بخشند و بهره وری خود را افزایش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *