سامانه میز خدمت الکترونیکی

خلاصه ویژگی
 

        با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری،نیازبه وجود سامانه های هوشمند جهت بررسی و پاسخ دهی به ارباب رجوع احساس می گردید.با توجه به اینکه مراجعه به هر سازمانی توسط هرنوع از اقشار جامعه با هر میزان سوادی انجام می گیرد بنابراین طراحی سامانه ای که درعین سادگی بیشترین و سریع ترین کارایی را داشته باشد موجب رقابت بین شرکتهای تولید نرم افزار خواهد بود. ارباب رجوع می بایست کمترین میزان مراجعه به سازمان حتی سامانه راداشته و با کمترین امکانات بتواند جوابیه درخواست خود را دریافت نماید و درصورت مراجعه به سازمان نیازی به مراجعه به واحدهای سازمان را نداشته باشد، بلکه در میزخدمت حضوری پاسخ درخواست خود را دریافت کند. شرکت راهبررایان ماد با مد نظر قرار دادن این موارد و استاندارد تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برای میزخدمت حضوری و میزخدمت الکترونیکی ، همچنین ، با بهره گیری ازتیم طراحی حرفه ای نرم افزار اقدام به طراحی سامانه جامع میزخدمت الکترونیکی نموده است.

        اکنون این سامانه در مرحله بهره برداری توسط سازمانهای مختلف میباشد .در ذیل به معرفی اجمالی قابلیت های این سامانه میپردازیم ، بدیهی است که اطلاع یافتن از تمامی امکانات سامانه زمانی میسر خواهد بود که مورد بهره برداری سازمان برسد .

سامانه شامل سه بخش در ارتباط با هم میباشد:

           1- بخش مربوط به شهروندان

           2- بخش مربوط به راهبر سیستم

           3- بخش مربوط به پرسنل سازمان

امکانات

1- قابلیت پذیرش درخواست خدمت ارباب رجوع

2- دسترسی به کلیه خدمات ارباب رجوع تنها از طریق یک سامانه

3- ارائه رسید الکترونیکی و تعیین زمان صدور پاسخ خدمت

4- ارائه کد رهگیری منحصر به فرد به درخواست ارباب رجوع

5- امکان رهگیری الکترونیکی مراحل گردش کار درخواست ارباب رجوع

6- قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع درمراحل مختلف انجام خدمت

7- ارائه بسته الکترونیکی اطلاع رسانی برای خدمات قابل ارائه توسط سازمان

- لازم به ذکر است که هر شناسه خدمت با تمام ایتم های مختص خود و لینک های لازم و یا آپلود فایلها انجام میگیرد که شامل :قوانین ،شناسنامه خدمت ، استعلامات ، مراحل گردش کار،مسئولین

ارائه خدمت و سایر آیتم های موجود جهت ثبت آن خدمت میباشد

8- امکان آپلود مدارک ارباب رجوع به همراه ثبت خدمت

9- قابلیت ارائه گزارشات تحلیلی متنوع براساس خدمات ، درخواستها ، مسئولین خدمات و ...

10- دریافت نظرات ارباب رجوع

11- قابلیت ارائه پاسخ خدمت درخواست شده توسط ارباب رجوع به صورت الکترونیکی

12- قابلیت تعریف پرسنل سازمان

13- ایجاد یوزرنیم و پسورد برای هر فرد سازمانی

14- تعریف سطوح دسترسی متفاوت با توجه به سیاست های سازمانی برای کاربران سامانه و نرم افزار

15- ارائه جعبه سیاهی از عملکرد کاربران در زمانها ی مورد استفاده از نرم افزار

16- قابلیت تعریف چارت سازمانی

17- قابلیت ثبت شکایات و دریافت کد رهگیری جهت پیگیری شکایت ثبت شده

18- قابلیت ثبت پیشنهاد در خصوص هر واحد سازمانی و شناسه خدمت هر واحد سازمانی

19- قابلیت ثبت پیشنهادات در خصوص پیش نویس قوانین ثبت شده در ری سایت سازمانهای ذیربط

20- دارا بودن پنل مدیریت جهت انجام تنظیمات مربوط به خدمات ، رهگیری درخواستها ، سطوح دسترسی پرسنل به فرم ها

21- تعریف قوانین و مقررات مربوط به هر خدمت ، پرسنل مسوول هرخدمت، هزینه و زمان ،مراحل گردش کارو تمامی آنچه در بسته اطلاع رسانی در خدمات موجود میباشد .

22- لازم به ذکر است در بسیاری از قسمتهای نرم افزار سعی شده که آیتم ها به صورت پارامتریک قرار بگیرد تا امکان بومی سازی ساده تر باشد.

- با قرارگیری این سامانه در سازمانها مراجعات ارباب رجوع تقریبا از بین میرود

- از ازدحام و سردرگمی ارباب رجوع در سازمانها کاسته میگردد

- هزینه و زمان رسیدن ارباب رجوع به نتیجه درخواست کاهش یافته و روند بررسی ها سریع خواهد بود.

نیازمندیهای سخت افزار

حداقل مشخصات مورد نیاز:

Ip Static

Firewall

Internal Network 1Gbps

External Network 4Mbps

سرور

Cpu 4Core

Ram 8Gb

Hdd 300Gb

#Network Adapter 2

Raid Controller 5

نیازمندی های نرم افزار

  Windows Server UP 2008 R2

Sql Server Up 2008 R2

تصاویرسامانه
بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشی از بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص میز خدمت

        به استناد بند ٢ ماده ١٨ و در اجرای ماده ١٧ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» و به منظور ارایه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقای رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی، «دستورالعمل میزخدمت» ابلاغ شد. دستگاه های اجرایی و استانداری ها مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور و آموزش متصدیان میزخدمت اقدام کرده و نماینده تام الاختیار خود را حداکثر طی مدت یک ماه از ابلاغ، به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی کنند.

         براساس این آیین نامه و به منظور کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع، دستگاه ها باید نسبت به استقرار میزخدمت در قالب میزخدمت الکترونیکی حداکثر طی مدت یک سال و میزخدمت حضوری حداکثر طی مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل اقدام کنند.