با توجه به تغییر و تحولات  در تکنولوژیها و تاثیر آنها در روند کار سازمانها ، حرکت بسوی حذف بروکراسیهای اداری ، یکی از الزامات سازمانهای دولتی و خصوصی شده است . لذا نیاز به سامانه های هوشمند جهت طراحی فرآیندها با توانایی بررسی و پاسخ دهی به ارباب رجوع احساس می گردد. بنابراین طراحی سامانه ای که درعین سادگی بیشترین و سریع ترین کارایی را داشته باشد موجب رقابت بین شرکتهای تولید نرم افزار خواهد بود. ارباب رجوع می بایست کمترین میزان مراجعه به سازمان حتی سامانه راداشته و با کمترین امکانات بتواند جوابیه درخواست خود را دریافت نماید و درصورت مراجعه به سازمان نیازی به مراجعه به واحدهای سازمان را نداشته و پاسخ درخواست خود را دریافت کند. شرکت راهبررایان ماد با مد نظر قرار دادن این موارد و استاندارد تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ، همچنین با بهره گیری از تیم طراحی حرفه ای نرم افزار، اقدام به طراحی و تولید سامانه میز خدمت الکترونیکی نموده است. این سامانه یک BPMS تمام عیار میباشد.

 • سامانه شامل سه بخش در ارتباط با هم میباشد:
 • بخش مربوط به شهروندان
 • بخش مربوط به راهبر سیستم
 • بخش مربوط به پرسنل سازمان

 

 • دسترسی به کلیه خدمات ارباب رجوع تنها از طریق یک سامانه
 • ثبت درخواست خدمت ارباب رجوع:
  • ارائه رسید الکترونیکی و تعیین زمان و هزینه ی صدور پاسخ خدمت
  • ارائه کد رهگیری منحصر به فرد به درخواست ارباب رجوع
  • امکان رهگیری الکترونیکی مراحل گردش کار درخواست ارباب رجوع
  • امکان پرسش و پاسخ کاربران برای هر خدمت
  • ثبت شکایات و پیشنهادات و انتقادات در خصوص هر خدمت و دریافت کد رهگیری جهت پیگیری
  • امکان آپلود مدارک ارباب رجوع هنگام ثبت خدمت
  • امکان نظر سنجی پس از دریافت هرخدمت


  • بخش فرمساز:
   • تعریف فرم معمولی یا فرم نظرسنجی
   • تعریف هرنوع فرم سازمانی (دارای متغیرهای عددی ، رشته ای ، منطقی ، آبشاری، دکمه، لیست ، تاریخ ، زمان ، گروه ، عنوان ، موقعیت مکان ، لینک نرم افزار ، بارگذاری فایل ، تصویر و …)
   • تعریف فیلد برای هریک ازعناصر فرم برای ارتباط با هرنرم افزار
   • استخراج دیتا از هریک از فرمها
   • دارای قابلیت جهت ارتباط با هرسامانه ای
   • دارای قابلیت تنظیم پارامترهای فیلدهای فرم
  • تعریف خدمت :
  • تعریف قوانین و مقررات خدمت
  • تعریف شناسنامه خدمت
  • تعیین استعلامات خدمت
  • تعیین هزینه و زمان
  • تعیین لینک های لازم برا ی سامانه های مرتبط با خدمت
  • قابلیت آپلود فایل های لازم هر خدمت
  • فرآیند ساز خدمت
   • تعریف گردش کار
   • قراردادن فرمهای تعریف شده در گردش کار
   • ارتباط گردش کار با چارت سازمانی
   • تعیین سطح دسترسی به فرمها ( خواندن /نوشتن یا هردو)
   • قابلیت امضا(کارشناس سازمان)
   • تعیین ارجاع به روشهای خودکار/دستی/شرطی
   • فرآیندهای مشروط درتمام مراحل
   • قابلیت تعویض پست سازمان در گردش کار
   • سهولت بهره برداری
   • عدم محدودیت در بکارگیری فرمها و گردش کار
  • ارایه گزارشات :
  • ارائه گزارشات تحلیلی متنوع بر اساس خدمات / درخواست ها / پست سازمانی / بازه ی زمانی / وضیعت درخواستها و….
  • ارزیابی خدمات ارایه شده برای هر خدمت و هرشخص
  • ثبت رویدادهای سیستم در بخش راهبر سیستم / پرسنل/ شهروند
  • گزارش رویدادهای کارتابل پرسنل (زمان ارایه ی خدمات : عالی / خوب / متوسط / ضعیف)
  • گزارش خدمات ارایه شده با تاخیر
  • هشدار خدمات با تاخیر در کارتابل با رنگ قرمز
  • تعریف چارت سازمانی :
  • امکان تعریف چارت سازمانی در حوزه های مختلف با پست سازمانی مختلف و افراد مختلف
  • امکان تعریف چندین زیرمجموعه برای هر پست سازمانی
  • وجود بخش ثبت رویداد سیستم در قسمت چارت سازمانی
  • پنل مدیریت :
  • شامل داشبورد / گزارش درخواستها / کارتابل درخواستها / طراحی فرم / ویرایش فرم / نقش ها / پیشنهادات و انتقادات / پرسش و پاسخ / تعیین سطح دسترسی کاربران با توجه به سیاست های سازمانی و …
  • پنل پیام :
  • قابلیت ارسال پیام الکترونیک به شهروند(هرنوع پیامی)
   • قابلیت ارسال پیام کوتاه به شهروند در گردش کار    
 

طراحی آزمون آنلاین

CPU: intel xeon 8core

RAM: 20GB

HDD: 500GB

Raid Controller 5 or 6

 

OS : windows server 2022

Sql Server 2019 Enterprise

   NET  Core 7.

 

 
آموزش سامانه میز خدمت الکترونیک فرم ساز فرآیند ساز ماد

محصولات مرتبط با سامانه میز خدمت الکترونیک