اخبار

میز خدمت الکترونیکی چیست؟

میز خدمت الکترونیکی یکی از ضروری ترین خدمات تحت وب سازمانی می باشد. این خدمات که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان ها و […]

Read more

امکانات کلی نرم افزار کسب و پیشه

امکانات کلی نرم افزار کسب و پیشه ورود کامل اطلاعات در نرم افزار کسبه و پیشه صدور مفاصاحساب اولیه صدور صورت وضعیت واحهای غیرمسکونی ورود اطلاعات […]

Read more

معرفی نرم افزار املاک و نوسازی

سیستم املاک و نوسازی با هدف کنترل و نگهداری اطلاعات املاک و معابر شهری و در نهایت  ایجاد بانک اطلاعات شهری بوجود آمده است. در این […]

Read more

امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل و به صورت گروهی

امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل و به صورت گروهی در نرم افزار اداری و کارگزینی و پرسنلی در قسمت گزارشات […]

Read more