اتوماسیون اداری و کارگزینی

1396/08/01

جلسه دمو نرم افزار اتوماسیون اداری و کارگزینی در شهرداری بیدستان

جلسه دمو نرم افزار اتوماسیون اداری و کارگزینی در شهرداری بیدستان : این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوولین محترم شهرداری بیدستان برگزار گردید.نرم […]