امکانات نرم افزار اتوماسیون اداری و دبیرخانه

1396/09/11

جلسه دمو نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری اسفرورین

جلسه دمو نرم افزار های  مالی و اداری  در شهرداری اسفرورین در این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوول محترم انفورماتیک  برگزار شد.ویژگی های […]