1398/03/09

انجام پروژه سامانه الکترونیکی مرخصی آنلاین سازمانهای حمل ونقل

اضافه شدن سامانه الکترونیکی مرخصی آنلاین برای سازمان حمل و نقل تاکسیرانی و اتوبوسرانی این سامانه برای سهولت در کار رانندگان تاکسی طراحی شده است. با […]
1396/09/27

امکانات نرم افزار درآمد سازمانهای حمل و نقل (تاکسیرانی و اتوبوسرانی)

در نرم افزار درآمد و حمل و نقل هدف محاسبه عوارضات و آیتم های درآمدی مربوط به سازمان حمل و نقل می باشد. در این  نرم […]