1397/02/19

نصب و راه انداری نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری نرجه

نصب و راه انداری نرم افزار های حسابداری-بودجه و انبار ،جامع درآمد،اداری کارکزینی؛حقوق و دستمزد،اتوماسیون اداری و دبیرخانه در شهرداری نرجه  جلسه ای با حضور  کارشناسان […]
1396/12/20

برگزاری جلسه معرفی امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری زنجان

برگزاری جلسه معرفی امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری زنجان در آین جلسه که با حضور کارشناس شرکت و جناب […]
1396/09/29

جلسه معرفی نرم افزار های شرکت در سازمان حمل و نقل ترافیک استان قزوین

جلسه معرفی نرم افزار های شرکت در سازمان حمل و نقل ترافیک استان قزوین طی این جلسه که با حضور کارشناسان شرکت و مدیر عامل محترم […]
1396/09/11

جلسه دمو نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری اسفرورین

جلسه دمو نرم افزار های  مالی و اداری  در شهرداری اسفرورین در این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوول محترم انفورماتیک  برگزار شد.ویژگی های […]