1396/09/27

امکانات نرم افزار درآمد سازمانهای حمل و نقل (تاکسیرانی و اتوبوسرانی)

در نرم افزار درآمد و حمل و نقل هدف محاسبه عوارضات و آیتم های درآمدی مربوط به سازمان حمل و نقل می باشد. در این  نرم […]